Connect with us

Intervju

Šasina Sulejmani: Ka slikam jedino mislim da bide pristala i emotivna slika

Objavljeno

-

RG: Šasina selam.

Šasina: Selam.

RG: Gotovo svakodnevno gljedame tvuje slike a za tebe mlogo malo zn'me. Kaži ni nešto za sebe.

Šasina: Rodena som vo Kukaljane 1972. godina. Muje roditelji već od 1965. godina živilje vo Beograd, ali mati sakala deca da rodi vo Kukaljane, i drago mi je zbog tija. Ja som samo rodena vo Gora a som odrasla vo Beograd. Osnovna i sredna Tekstilna škola som završila vo Beograd. Som se omužila 1998. godina za Zebura od Mljike. lmame 3 sina, Dino (19), Denis (18) i Senad (14). Živujeme vo Berlin (Nemačka).

Šasina so muža Zebura

RG: Koga si počnala da se baviš so slikane?

Šasina: Som počela da se bavim so slikane 1983. godina. Toga som dobila i prva nagrada na konkurs za mlade talenti na savezni nivo. Vo tija vreme svaka Republika vo svoj glavni grad uručuala nagrade. Ja svua nagrada za osvojeno četvrto mesto od preko hiljadu učesnika som ga dobila vo togašen Dom Jugoslovenske narodne armije. Od toga skoro na svakoj objavljen konkurs za slikane som dobijala nagrade. Četiri godine som dobijala nagrada grada Beograda. Ka nagrade som dobijala materijal za slikane.
Privatno som plaćala vo Šumatovačka ulica vo Beograd časoj slikana, a vo Berlin som idala više od jena godina na časoj slikana vo jen atelje. Nažalost ne som završila iz privatnih razloga pa nemam zvanje diplomiranog slikara.

RG: Tvuje slike pretežno se vezane za Gora. Zaš?

Šasina: Slike mi se pretežno so gorske motivi jer ke mene se probudila svest za očuvanje naše tradicije. Tija šo ja slikam, tija je naše. Merak mi je da se očuva naša kultura, a sve ostalo ni je nametnato. Pokušavam kroz slike da prikažem Gorani vo najubavo svetlo i kroz gorska muka i kroz gorska lepota, jer mislim da nikoj nema take pedantne i pristalje dejke i žene kao šo se Goranke. Promovišem Gora i jen izmučen i ponosen narod.

RG: Kuje ti se najdraže motivi i ke crpiš najgoljema inspiracija?

Šasina: Najdraže motivi mi se naše mlogo pristalo ruho i plajna Koritnik, koj prvi ne dočekuje ka ideme vo Gora i zadni ne ispraća ka se vraćame od Gora, ujedno i tuje crpim najgoljema inspiracija.

RG: Ka nastanuje jena slika tvua i šo je potrebno da naprajiš ubava slika?

Šasina: Slikam so goljeme emocije, prosto se uživim vo slika. Jena slika vo prosek ga radim oko mesec dena, jer ulje na platno sporo se suši. Jen čujek mi rekov, iskreno da možda nikad ne bi došov da gljeda slike na nekua izložba, ali da mua slika izazvala goljeme emocije ke njego ka ga videf i posakaf da ga ima za sebe. Tija rekov za slika “Manesta na voda”. Ti ja je moj cilj, da probudim emocije i da potstaknem da malo više promovišeme Gora.

RG: Ako bi nekoj tražif od tebe da mu naslikaš Gora vo dve boje, so kuje dve boje bi si ga naslikala?

Šasina: Koga nekoj bi tražif so dve boje da mu naslikam Gora bi koristila braon (kafena-modra) i bela. Tija dve boje vo kombinacija izgljedaje nostalgično, a mije imame goljema nostalgija. Samo vo Gora mije se osećame slobodno, tamo sme tija šo sme.

RG: A poznavaš druge slikari od Gora, a imaš nekogo šo posebno ceniš?

Šasina: Nemam nekogo posebno šo bi izdvojla, cenim svakujego umetnika našego od bilo kua oblast. Poznavam nekuje slikari od Gora kuje pretežno slikaje priroda. Da bi slikaf naše ruho mnogo je teško i zahtevno, ima mnogo detalji kuje se jako teške za slikane.

RG: Jena slika tvua se pojavila na jena pesma od našego poznatogo pevača Idajeta Muška, reč je za pesma “Na belogo kona”. Ka nastanala ona i ka se našla vo pesma?

Šasina: Ka slikam jedino mislim da bide pristala i emotivna slika. Naša prošlost budi goljeme emocije, take da za mua slika “Manesta na konja” inspiracija mi bila pesma “Jusuf i Džemilja”. Sasvim slučajno ispanalo da vo isto vreme Idajet Muška snimi pesma “Na belogo kona”. Idajet me prašav da li sme da bide mua slika vo njegov spot za istoimena pesma. Mene mi bilo drago da baš mua slika odabraf za take lepa pesma. Za Braća Muška mogu slobodno da kažem da se čuvari naše tradicije, iskuljučivo sve njine pesme se vezane za Gora. Mislim da imame jedina i jena zajednička inspiracija a tija je Gora, Gora naša tuga i radost, večita inspiracija za pesme i slike, šo se objedinilo i vo pesma “Na belogo kona”.

RG: Kuje ti se planoji za natamo? A imaš nesto šo bi možda posebno sakala da uspeš i da ti se ostvari?

Šasina: Nikoga ne planiram, i uvek veljim ako Bog da InshAllah. Slikane je mnogo zahtevno. Muje slike nastanujet spontano, prosto osetim potreba da nešto ovekovečim na platno.

RG: Ka možeme da kupime slike od tebe?

Šasina: Koj šo je zainteresovan za nekua od muje slike oni obično me kontaktiraje privatno. Nikoga ne mi bila materijalna korist na prvo mesto, više bila potreba i želja da Gorani ge prikažem ka ljuđi so talenat, bilo vo pišujene poezija, bilo da ga opišujet Gora kroz svuje pesme ili slike. Gora ima svuje umetnici šo ge zn'me, ili tija šo još ne ge zn'me, ali som sigurna da imame goljeme talenti vo sve oblasti. Slike so ulje na platno se vo start skupe zbog materijal koj se koristi. Ke nas još ne se razbudila svest za vrednost od takve slike. Svakua slika so bilo koj motiv ja samo jenput ga radim, na toja način takva slika ima mnogo pogoljema vrednost.

RG: A planiraš nekoga da naprajiš izložba vo Gora, ili možda zajednička izložba so sve slikari od Gora?

Šasina: Za izložba vo Gora ne zn'm da li bi mogla samostalno da nastupim zbog tija šo većinom muje slike se prodadene. Ali bi bilo lepo da se napraj jeno kniževno veče Gore ke šo bi izložila nekuje od slike kuje som slikala za sebe, jer druge se sega vo privatno vlasništvo samo ako je nina dobra volja možet da ge pozajmet za izložba.

RG: Pred kraj od naš muhabet bi te zamoljif da odbereš deset tvuje najmilje slike kuje će ge objavime da ge viđet naše posetioci.

Šasina: Sve slike mi se drage, ne možem da odlučim kuje deset mi se najmilje. Prepuštam vaša redakcije da odabere.

RG: Šasina želja mi je da naredni povod za naš muhabet bide nekua tvua izložba vo Gora. Fala ti mlogo za ovogua muhabet i odvojeno vreme.

Šasina: Fala i vam. Imam i jena poruka za sve Gorani: Bidite zdravo i živo kede da ste, ali bidite tija što ste.

(07. oktobar 2018.)

Advertisement
Komentariši

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply