Connect with us

Intervju

Amra Zaimi: Svakua emisija ga spremam so merak

Objavljeno

-

Svaki mesec vo trajene od 15 minuta na RTK gljedame emisija Svetlo Gore. Emisija ni donesuje vesti i dešavana od Gora, zabrajene adeti, tradicija i druge slične prilozi. Kroz emisija ne vodi Amra Zaimi, neumorna voditeljka i novinarka kua retko zabrava nekoj događaj vo Gora, ona je so svua ekipa uvek tamo kede se dešava nešto. Kroz nejzine emisije sme čulje i upoznalje mlogo našego insana, a lično na, većina mije ga poznavame samo preko malove ekrani. Kako bi sme ga poubavo upoznalje, naša redakcija naprajila jeden kratok muhabet (intervju) so Amra.

Amra (Danijali) Zaimi rodena je 1989. godina vo Dragaš. Nakon šo završila osnovno školujene ide vo gimnazija. Poslje gimnazija završava frizerska akademija i diplomira na viša mašinska škola – smer Informatika u inžinjerstvu, a nakon tija nastavlja još dve godine za novinara. Omužena je i ima dete i dejće.

RG: Selam Amra, kaži ni koga se rodila ideja za jena vakva emisija?

Amra: Selam za vas i svi šo pratet Radio Gora. Na sam početak da bidem iskrena za takva mogućnost da imame pravo na emisija na svoj jezik ne som z'nla ja, ka ni mlogu od naša zajednica, ali ka šo som učestvuala so pripadnici od druge manjinske zajednice vo mlogu projekti, som čula da i nam ni sleduje medijski prostor na javni medijski servis na svoj jezik. Take započela ideja kua se evo deneska realizuje na goranski. Da napomenem toja put od ka som čula za mogućnost, pa sve kroz zahtevi, kroz treninzi, praksa do prva emisija kua bila emituana vo mart 2017. godina prošlje skoro 3 godine i ne bilje nimalo lesne.

RG: Ka nastanalo ime “Svetlo Gore”?

Amra: Som mislila da će bide lesno da se staj ime ka došlo do tija, ali ne bilo take. Kroz muabet so naše ljuđi imalje dosta predlozi da bide nešto naše, ka od ruo, ka od pesma, ka od stare lafoj, al na kraj ipak so uredništvo sme se odlučilje za Svetlo Gore, ka nešto pozitivno, nešto novo šo se rađa i šo će bide ubavo za našego insana.

RG: Sme imalje voditeljke na radio, ti si prva šo iljezla pred kamere, a si imala trema i ka izgledalo prvo pojavujene pred kamere?

Amra: Ranije som učestvuala kroz priredbe, som imala intervju kroz projekti šo som rabotala ne mi bilo strano zastanujene pred kamera, posebno poslje godinu dena stečenog znanja vo centar za komunikacije – za novinara, i još na tija došla praksa od godinu dena vo RTK. Do den ka trebala da se snimi prva emisija ne som imala trema alji ka som vlegla vo goljem studio, mnogo kamere, svetla, ljuđi, iskreno ne bilo sve jeno, se izmešalje osećanja, a će bide ubavo, da ne se pogreši nešto jer će ostane za vek zapamteno, ama so vera vo sebe i ime Alahovo sve projde najubavo.

RG: Često te viđime vo ruho našečko i vo priroda, a sakaš pojče da zboriš od studio ili od priroda, i otkede ti je poljesno?

Amra: Od studio je svakako pol'ko, ama od Gora na teren da se iljeze je pomilo, ka za mene take i za sve naše šo nese ovde, pa i naše ruo pristalo da se viđi ka šo ujdisuje so tema. Ne mi je ić teško da se promenim vo goransko. Mora da vi kažem da i od druge zajednice imam dosta pohvale za ruo, nekuje i probalje se obljeklje vo našinsko.

RG: Šo je najteško i šo umoruje najviše vo ovaja rabota?

Amra: Ka teško mi panuje šo nemajet puno dešavanja ka vo druge mesta šo možet da se propratet i prestajet našem ljuđim, pa da zemet nekako učešće, da naše ljuđi se uključet, dajet ideja, da nekako ne se svodi sve na đuren, svadba i naše zanaeti… . Drugo ništo ne mi je teško i ne me umoruje. Svakua emisija ga spremam so merak. Rabota ka ga rabotaš so merak ne te umoruje.

RG: Kroz tvuje emisije viđime da si stalno vo pokret, “od selo do selo”, kaži ni kede se osećaš najprijatno i šo te pogađa najviše?

Amra: Pa iskreno za mua rabota najprijatno je ke šo se ljuđi komunikativne, ke šo se otvorene za muabet, a nekako najviše som iznenadena ka mogu so žene da naprajm muabet. Me pogađa najviše ka obilazim i prajim prilozi vo sela ke šo nema mnogo insan, kede imaje nekoljko duše kuje nemaje so kogo da naprajet muabet.

RG: A se dešavaje nekoga neprijatnosti, ka npr. “nemoj da snimaš”, ili nejće nekoj da zbori, a panuje moral vo takve situacije?

Amra: Kako da ne! Vo naša rabota se dešava i tija “nemoj da snimaš”, “nemoj mene da prašuješ”, “da ne bide ja som rekov”, ali obostrano se razbirame.

RG: Kakve se vaše planoji za budućnost, a će imame prilika pokraj Svetlo Gore da gledame još nekuje emisije?

Amra: Svakako da bi sakalje da ima još nešto pokraj ovaja emisija, ili da ima duži termin, ili počesto da bide, al tija ne zavisi samo od nas, zavisi pre svega od događaji, aktivnosti, razne dešavanja vo naša opština, (političke, ekonomske, sportske, kulturne…).

RG: Amra fala za muhabet i vreme šo si odvojila, ti sakame goljem hair vo rabora, nafaka i ubavo zdravje i da snimaš još mlogo Svetla Gore.

Amra: Fala i vam za prosor koj ste dalje mene ka i drugem ženem na vaš portal i radio, a i ujedno sakam da iskoristim prilika da se zahvalim i svim šo sarađujet so nas, šo ne podržavajet i šo ne pratet.
Selam za svi.

(12. jul 2020.)

Advertisement
Komentariši

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply