Connect with us

Kosovo

Pojašnjeno koja roba u privatnom prtljagu ne podleže carinskim dažbinama

Objavljeno

-

Carina Kosova je pojasnila kako je roba u privatnom prtljagu putnika regulisana Zakonom o carini i akcizama Kosova.

Na osnovu člana 45 Zakona o carini i akcizama Kosova, a u skladu sa članovima 46 do 49, dozvoljeno je oslobađanje od uvoznih dažbina robe koja se transportuje u ličnom prtljagu putnika koji dolaze iz druge države, pod uslovom da taj uvoz nije komercijalne prirode, objavila je Carina Kosova na Fejsbuku.

Pod ličnim prtljagom se podrazumeva ceo kofer (torba), koji putnik predočava carinskom organu prilikom dolaska na Kosovo, kao i svaki kofer koji je kasnije predočen ovom organu, pod uslovom da može da se dokaže da je registrovan tokom polaska putnika kao prateći prtljag kod kompanije koja ga je prevezla na Kosovo iz mesta polaska.

Bez obzira na član 112, prenosivi kontejneri u kojima se prevozi gorivo nisu deo ličnog prtljaga.

Uvoz nekomercijalne prirode podrazumeva robu slučajne prirode i sastoji se isključivo od artikala za ličnu upotrebu putnika, njihovih porodica ili robe namenjene poklonima, čija priroda i količina ne ostavljaju nikakvu sumnju da se uvoze u svrhu trgovine.

Oslobađanje pomenuto u članu 45 se primenjuje u zavisnosti od kvantitativnih ograničenja za putnike, pa je na Kosovo bez plaćanja carine dozvoljeno uneti: 200 cigareta ili 100 cigarilosa (cigarete koje teže najviše 3 grama svaka) ili 250 grama duvana za pušenje ili srazmernu mešavinu ovih različitih proizvoda.

Bez carine se na Kosovo može uneti 50 mililitara (grama) parfema ili 0,25 litara toaletne vode.

Lekovi se mogu uneti samo u količini koja zadovoljava lične potrebe putnika.

Plaćanja carine za duvan i alkohol neće biti oslobođeni putnici mlađi od 17 godina.

Oslobađanja plaćanja dažbina shodno članu 45. dozvoljena su za vrednost robe do iznosa od 175 evra po putniku za robu koja nije navedena u članu 46.

Kada ukupna vrednost dva ili više artikala prelazi iznos od 175 evra, dozvoljeno je njihovo oslobađanje od carine kao da su oni uvezeni odvojeno.

Svi članovi su zasnovani na Zakonu o carini i akcizama Kosova br. 03/L-109.

(Radio Kim)