Connect with us

Kosovo

Vlada donijela olakšavajuće antikovid mjere koje stupaju na snagu od 31. maja 2021.

Objavljeno

-

Vlada Kosova donjela je olakšavajuće mjere za kontrolu, sprečavanje i kontrolu pandemije COVID-19 koje stupaju na snagu 31. maja.

A. [Teritorijalna primena]

1. Ova odluka se primenjuje na celu teritoriju Republike Kosovo.

B. [Ulazi i izlazi stranih državljana iz Republike Kosovo]

2. Strani državljani koji ulaze u Republiku Kosovo, uključujući one sa dozvolama za privremeni ili stalni boravak na Kosovu, koji dolaze iz visoko rizičnih zemalja prema službenoj listi ECDC, moraju imati negativni RT-PCR test za COVID-19 urađen u posljednjih 72 sata, zasnovano na principu reciprociteta.

3. Slede izuzeci od tačke 2:

3.1. Ako strani državljanin uđe na Kosovo preko aerodroma ili preko kopnenih graničnih prelaza i napusti Kosovo u roku od 3 sata kroz aerodrom ili kopneni granični prelaz, pod uslovom da na ulazu potpiše izjavu da će napustiti Kosovo u roku od (3) sata;

3.2. Strani državljani koji rade kao profesionalni prevoznici (vozači), pod uslovom da se pridržavaju međunarodnog transportnog protokola za zaštitu od COVID-19;

3.3. Strani državljani koji prolaze kroz Kosovo organizovanim prevozom autobusom ili redovnom međunarodnom linijom, tranzitom, pod uslovom da je potpisana izjava da će napustiti teritoriju Kosova u roku od pet (5) sati;

3.4. Strane diplomate akreditovane na Kosovu i njihove porodice.

3.5. Osobe koje imaju dokaze o primljenoj COVID-19 vakcini.

3.6. Osoba sa pozitivnim rezultatom serološkog testa na antitela – IgG izdata najkasnije trideset (30) dana pre dolaska.

4. Ulazak u Republiku Kosovo zabranjen je osobama koje dolaze iz Indije, Brazila i Južne Afrike.

4.1 Državljani Republike Kosovo koji dolaze iz Indije, Brazila i Južne Afrike moraju biti u karantinu u svojim kućama (prebivalištu) četrnaest (14)dana uz testiranje dva puta nedeljno.

4.2. Tačka 4.1 se ne odnosi na državljane Republike Kosovo koji su u tranzitu (manje od 48 sati) u državama definisanim u tački 4.1 ove odluke.

4.3. Strane diplomate su izuzete iz delokruga tačke 4. ove odluke.

C. [Zaštita i bezbednost na radu]

5. Trudnice su oslobođene obaveze fizičkog prijavljivanja na posao. Javni ili privatni poslodavci su upućeni da im stvore mogućnosti da rade od kuće.

Ç. [Opšte mjere zaštite i higijene]

6. Javne i privatne institucije i drugi subjekti dužni su držati sredstva za dezinfekciju ruku i maske za lice na pristupačnim mjestima na ulazu u zgradu i u zatvorenom.

7. Javne i privatne institucije i drugi subjekti dužni su postaviti vidljive znakove pravila ponašanja za zaštitu od Covid-19 na ulazu u svaki objekat (uključujući znak koji zabranjuje ulazak u objekat bez maski, poštujući udaljenost).

8. Službenici javnih i privatnih institucija i drugi subjekti dužni su izvršiti dezinfekciju i provetravanje zatvorenih prostora.

9. Nošenje maske koja pokriva nos i usta je obavezno, u svim slučajevima osim:

9.1. Prilikom šetnje na otvorenom sami;

9.2. Tokom vožnje vozila sami ili u grupi sa ne više od četiri (4) osobe;

9.3. Tokom trčanja, vožnje bicikla i fizičkih vežbi;

9.4. Dok jedete ili pijete.

D. [Obrazovne institucije]

10. Javne i privatne institucije svih nivoa obrazovanja nastavljaju sa nastavom u skladu sa relevantnim smernicama za obrazovni sektor.

11. Domovi smeju raditi prema pravilu jedan student u jednu sobu.

12. Svim javnim i privatnim institucijama svih nivoa obrazovanja zabranjeno je organizovanje vannastavnih aktivnosti, poput ekskurzija, grupnih šetnji, raznih zabava nastavnog osoblja ili učenika-studenata.

Dh. [Prijavljivanje za socijalne i penzijske šeme]

13. Ministarstvu finansija, rada i transfera naloženo je da sve korisnike socijalnih i penzijskih šema kojima upravlja MFRT oslobodi od redovnog prijavljivanja nadležnim kancelarijama radi evidentiranja kako to zahtevaju relevantni zakoni.

E. [Ograničenje javnih i privatnih skupova]

14. Dozvoljena su okupljanja u zatvorenim ambijentima do pedeset (50) osoba (sastanci, seminari, obuke) pod uslovom da se održava fizička distanca od preko 1.5 metara između osoba.

14.1 Sjednice Skupštine i Vlade su dozvoljene bez obzira na broj osoba.

15. Dozvoljena su okupljanja u otvorenim ambijentima do sto (100) osoba pod uslovom da se održava fizička distanca od preko 1.5 metara između osoba.

15.1 Za okupljanja u spoljnim ambijentima od posebnog javnog interesa sa preko sto (100) osoba potrebna su odobrenja Ministarstva zdravstva/Urgentnog operativnog centra, uz preporuku NIJZK-a.

16. Organizovanje slavlja je zabranjeno do 15. juna 2021. godine, nakon tog datuma u skladu sa epidemiološkom situacijom, biće ponovo razmotrena ova tačka.

17. Održavanje prijema za izjavljivanje saučešća je dozvoljeno osigurajući da učesnici nose maske i održavaju međusobnu distancu od 1.5 metra, kao i striktno poštujući odgovarajući vodič.

Ë. [Ograničenja kontakta]

18. Od 00:00 do 05:00 sati, zabranjeno je okupljanje više od deset (10) osoba.

F. [Tržni centri i drugi ekonomski operateri]

19. Dozvoljena je aktivnost tržnih centara u skladu sa odgovarajućim vodičem.

20. Obavezuju se svi operateri čija je ekonomska delatnost vezana za trgovinu na veliko i malo da odrede maksimalan broj kupaca koji mogu istovremeno da borave u lokalu prema pravilu–1 osoba na 8 m2. Ovi operatori dužni su istovremeno da označe na ulazu maksimalan broj dozvoljenih kupaca. Područje se računa kao područje na kojem kupci mogu boraviti.

G. [Rad sa strankama]

21. Odgovorna osoba javne ili privatne institucije i ekonomskih operatora dužna je prestati sa postrojavanjem ili okupljanjem unutar i izvan radnog / poslovnog okruženja, osim ako ne drže fizičku udaljenost od najmanje dva metra od drugih grupa osoba.

Gj. [Gastronomija]

22. Gastronomske usluge smeju obavljati svoju delatnost u skladu s odgovarajućim vodičem. Dozvoljeno je do pedeset (50) klijenata na 100m2 (5 osobe na 10 m2). Površina se izračunava za površinu na kojoj se poslužuju hrana i piće.

23. Gastronomske usluge je dozvoljeno da razviju njihovu aktivnost od 05:00 do 23:00 sati.

24. Muzika je dozvoljena do 22:45 sati.

25. Odgovorne osobe u lokalima moraju se osigurati da klijenti održavaju distancu od jednog (1) metra od klijenata u drugim stolovima.

26. Prednji deo stolice, sa zadnjim delom druge stolice mora da bude u distanci od jednog (1) metra.

27. U unutrašnjim prostorijama je dozvoljeno do 4 osobe po stolu. U slučaju da su stolovi veći od dva (2) metra, onda je preduslov da se iskoristi prostor imajući u vidu kapacitet od pet (5) osoba na 10 m2.

28. U unutrašnjim prostorijama je dozvoljeno služenje hrane i pića samo za goste koji sede ili koji stoje ispred stola ili šanka;

29. U spoljnim prostorijama je dozvoljeno do šest (6) osoba po stolu, šanku ili po stolu u stojećem položaju.

30. Svaki sto mora da bude opremljen dezinfektantom koji sadrži najmanje 60-70% alkohola.

31. Potrebno je postaviti vodiče na spoljnim prostorijama lokala da bi se klijenti informisali o protokolu mera protiv COVID-19, koji se objavljuje na veb stranici Ministarstva zdravstva.

H. [Pijace i klanje životinja]

32. Delatnost javnih pijaca vozila, životinja i ptica je dozvoljena do 40% kapaciteta.

33. Klanje životinja je dozvoljeno samo u prostorijama koje su u tu ovlašćenje.

I. [Javni prevoz]

34. Javnom prevozu je dozvoljeno da radi uz korišćenje do 50% kapaciteta i skladu sa odgovarajućim smernicama.

35. U taksiju je dozvoljeno da putuje do tri (3) putnika.

J. [Pozorišta, biblioteke itd]

36. Pozorištima, bibliotekama, filharmonijama, galerijama, ansamblima, baletu, bioskopima, omladinskim centrima, muzejima, kulturnim centrima sa grupama ili drugim sličnim podređenim ustanovama MKOS-a ili opština, je dozvoljeno da rade uz korišćenje 50% prostora/površina odgovarajućih objekata za sve aktivnosti (kako za predstave, tako i za vežbe).

37. Odgovorna lica za organizovanje kulturnih aktivnosti moraju obezbediti da gosti nose maske i održavaju međusobnu distancu od 1,5 metra.

K. [Sport i rekreacija]

38. Dozvoljene su aktivnosti treninga koje se trebaju obavljati u skladu sa domaćim i međunarodnim sportskim protokolima.

39. Dozvoljeno je organizovanje sportskih takmičenja bez prisustva publike u skladu sa protokolima i preporukama međunarodnih organizacija za organizovanje sportskih dešavanja i zaštitnim merama Vlade Republike Kosovo.

40. Broj učesnika na takmičenju (sportisti, klubovi, zvaničnici i drugi neophodni učesnici za održavanje takmičenja) određuju sportski savezi, uz poštovanje mere distance i ostale zaštitne mere.

41. Sportske aktivnosti su dozvoljene bez prisustva publike, koje će se izvoditi u skladu sa domaćim i međunarodnim sportskim protokolima.

42. Dozvoljeno je korišćenje teretana, sportskih dvorana i sličnih objekata za pojedinačne rekreativne aktivnosti, u skladu sa odgovarajućim smernicama.

43. Korišćenje teretana, sportskih dvorana i sličnih objekata se vrši u srazmeri, 1 klijent na 8m2.

44. Gde je moguće, maksimalan broj klijenata koji mogu pristupiti teretani određen je u softveru za teretanu/sportsku dvoranu.

45. Osoba odgovorna za teretanu/sportsku dvoranu je dužna da posveti posebnu pažnju u udarnom terminu posete klijenata, odnosno između 17.00 i 20.00 časova, kako bi poštovala udaljenost navedenu u smernicama.

46. Obavezno je postavljanje informativnih natpisa i sredstava za dezinfekciju (ili druga sredstva za čišćenje) na svoj opremi teretane, u svrhu podizanja svesti i njene dezinfekcije od strane svakog klijenta nakon upotrebe.

L. [Smernice i objašnjenja]

47. Ministarstvo zdravlja je dužno da izda privremene, opšte i posebne smernice za sprečavanje i borbu protiv COVID-19, kao u nastavku:

47.1 Privremene smernice za primenu opštih mjera za sprečavanje i borbu protiv Covid-19;

47.2 Privremene smernice za sektor ličnih usluga i usluga poslovnim preduzećima, industriji, javnoj upravi i nevladinim organizacijama;

47.3 Privremene smernice za obrazovne ustanove svih nivoa;

47.4 Privremene smernice za gastronomiju, hotelijerstvo, sektor prodaje i trgovačke centre;

47.5 Privremene smernice za verska okupljanja, sahrane, radionice i kulturne aktivnosti;

47.6 Privremene smernice za teretane, dvorane i druge rekreativne i sportske aktivnosti;

47.7 Privremene smernice za javni prevoz;

47.8 Privremene smernice za ustanove zdravstvene zaštite;

47.9 Privremene smernice za civilno vazduhoplovstvo;

47.10 Privremene smernice za popravne ustanove, centre za azil i zadržavanje za strance.

48. Smernice iz tačke 47. su obavezne za sva lica i sektore na koje se odnose.

49. Ministarstvo zdravlja je dužno da u slučaju potrebe objasni tačke ove Odluke.

Ll. [Primena]

50. Ministar zdravlja, AHV i Policija Kosova dužni su da, u saradnji sa opštinskim štabovima za vanredne situacije, prate primenu ove Odluke i podnose Kancelariji premijera nedeljni izveštaj (svakog petka do 16.00).

51. Ministarstvo zdravlja, UKBCK i NIJZK dužni su da podnesu Kancelariji premijera nedjeljni izvještaj (svakog petka do 16.00) o primeni mjera, stanju u zdravstvenim ustanovama, epidemiološkoj situaciji i prognozama za naredne dve nedelje.

52. Ministarstvo zdravlja, na osnovu Zakona br. 07/L-006 o sprečavanju i borbi protiv pandemije COVID-19 na teritoriji Republike Kosovo, je dužno za donošenje operativnih odluka, u zavisnosti od epidemiološke situacije i preporuka NIJZK-a.

53. Policija Kosova i nadležni inspektorati dužni su da prate primjenu mjera, drugih odluka i odgovarajućih smernica u primeni Zakona br. 07/L-006 o sprečavanju i borbi protiv pandemije na teritoriji Republike Kosovo.

54. Za prekršioce mjera, nadležni organi su dužni da izreknu kaznene mjere u skladu sa Zakonom br. 07/L-006 o sprečavanju i borbi protiv pandemije Covid-19 na teritoriji Republike Kosovo i ostalim važećim zakonima.

55. Jedino tjelo, koje može tumačiti ovu Odluku, je Ministarstvo zdravlja, a bilo koja druga ustanova može dati objašnjenja za odgovarajuće kategorije na koje se ova Odluka odnosi, tek nakon odobrenja tog objašnjenja od strane Ministarstva zdravlja.

M. [Ukidanje odluka 01/07 i 02/11]

56. Ukinidaju se sledeće odluke Vlade: Odluka br. 01/07 od 18. 4. 2021. godine i Odluka br. 02/11 od 7. 5. 2021. godine.

N. [Stupanje na snagu]

57. Odluka se objavljuje u Službenom listu Republike Kosovo i stupa na snagu 31. 5. 2021. godine.

Mjere preduzete u skladu sa ovom Odlukom se zasnivaju na obrazloženju da:

Prema izveštaju Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova, epidemiološka situacija sa COVID-19 na Kosovu je stabilna sa nastavkom smanjenja broja pozitivnih slučajeva.

Advertisement
Komentariši

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply