Connect with us

Islam

Vjerovjesnik sallallahu alejhi we sellem je najviše opraštao

Objavljeno

-

Od vremena kada je boravio u Meki i trpio različite vrste uvreda, inata, patnji i iskušenja, Svevišnji Allah savjetovao mu je: “Ti velikodušno oprosti!” (El-Hidžr, 85). U ovakvim situacijama, Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, ideja vodilja pretakala se u riječi: “Allahu moj, Ti oprosti mom narodu jer oni su uistinu neznalice!” (Buhari, 3477, i Muslim, 1792)

Uzvišeni Allah rekao mu je: “Ti sa svakim – lijepo!, i traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni!” (El-A‘raf, 199). I uistinu, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, bio je čovjek koji je najviše opraštao i prelazio preko grešaka i propusta drugih. Aiša, radijallahu anha, o tome je rekla: “Tako mi Allaha, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nikada se nije svetio zbog nečega što je bilo lično njemu nažao učinjeno” (Buhari, 6786, i Muslim, 2327). Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, govoreći o osobinama Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koje su spomenute u Tevratu, rekao je: “Nije grub ni osoran, i ne galami po vašarima, i na zlo zlim ne uzvraća, već prašta i preko uvreda i ružnih postupaka prelazi.” (Buhari, 2125)

Također, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ljudima je poručivao: “Čovjeku koji drugima oprašta, Uzvišeni Allah samo ugled povećava.” (Muslim, 2588)

Svojim uzoritim moralom, opraštanjem i blagim i uljudnim ponašanjem, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, uspio je osvojiti ljudska srca i zadobiti njihovu ljubav i simpatije.

Olakšavao je drugima

Uzvišeni je Allah rekao: “I dostupnim ćemo ti učiniti ono što je lahko” (El-A‘la, 8), tj. Allah će ti, o Muhammede, olakšati da radiš i govoriš sve ono što je dobro, i objavit će ti vjerozakon koji je lahak i tolerantan, i u kojem nema teškoće ni za tebe ni za tvoje sljedbenike. I zaista, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u svakoj je prilici olakšavao ljudima, a to je i drugima preporučivao govoreći:

“Olakšavajte, a ne otežavajte! Razveseljujte, a ne rastjerujte!” (Buhari, 69, i Muslim, 1734)

“Dužni ste da olakšavate, a ne da otežavate.” (Buhari, 220)

“Uistinu je vjera lahka.” (Buhari, 39)

“Allah se smilovao čovjeku koji je širokogrudan kad prodaje, širokogrudan kad kupuje i širokogrudan kad potražuje svoj dug.” (Buhari, 2076)

Smijao se i osmjehivao

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je vedrog lica, a osmijeh gotovo da nije silazio sa njegovih usana. Džerir b. Abdullah el-Bedželi, radijallahu anhu, rekao je: “Od kada sam primio islam, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikada mi nije zabranio da ga posjetim i nikada me nije ugledao a da se nije osmjehnuo.” (Buhari, 3035, i Muslim, 2475)

Abdullah b. Haris, radijallahu anhu, kazuje: “Nisam vidio da se iko više osmjehivao od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem” (Tirmizi, 3641). Također, svojim je ashabima rekao: “Osmjehnuti se bratu muslimanu ubraja se u sadaku.” (Tirmizi, 1956)

Iz knjige: Upoznaj Poslanika u nekoliko minuta
Naslov originala: اَلسِّيرَةُ النَّبَوِيَّةُ فيِ دَقَائِقٍ / Es-Sīretun-nebevijja fī dekāik
Autor: Dr. Nasir b. Musfir el-Kureši ez-Zehrani
Prijevod: Amir Durmić
(n-um.com)

Advertisement
Komentariši

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply