Connect with us

Kosovo

Sudski procesi na Kosovu traju i do deset godina

Objavljeno

-

Osam do deset godina, građanin treba da sačeka ako želi da građanske predmete rešava preko pravosuđa na Kosovu. Zbog toga se, prema rečima advokata, građanima uskraćuje pravo na pravično suđenje u razumnom roku, a mnogi od njih umiru a da ne ostvare svoje pravo, zbog dužine postupka, prenosi Ekonomija onlajn.

Zabrinutost je, kako navode, i samopresuđivanje koje građani dobijaju, jer ima slučajeva da odugovlačenje ovih sporova završava u krivičnim predmetima.

Advokat Burim Haljilji (Halili) smatra da su ova kašnjenja uznemirujuća, s obzirom na to koliko vremena građani moraju da čekaju na konačnu presudu. Iako je broj sudija porastao, broj nerešenih predmeta je i dalje veliki.

„Obrada predmeta izaziva izuzetno velike poteškoće u pogledu trajanja predmeta, posebno imajući u vidu da predmeti iz građanske oblasti imaju izuzetno dugi rok, za razliku od onih iz krivičnog koji se završavaju nešto brže. Na sreću, broj sudija i tužilaca je u poslednje vreme povećan, posebno u oblasti krivičnog dela. Predmeti se vode znatno brže i oduzimaju mnogo manje vremena u odnosu na prethodne godine. Što se tiče predmeta iz građanske oblasti, i ovde je povećan broj sudija i oni rade nešto brže, ali i dalje imamo kašnjenja koja su različita od grada do grada. Priština je preopterećena predmetima u građanskoj oblasti“, rekao je advokat Burim Haljilji.

Smatra da je još jedan negativan faktor i nedostatak profesionalizma sudija.

„Nažalost, ove stvari malo zavise od sudova i sudija koliko su zauzeti. Imali smo predmete sa mlađim sudijama koje su brže započinjale i rešavale predmete, ali imamo predmete koji dugo traju i imaju veoma loš efekat jer ne znači svaki slučaj da svaki okrivljeni dobije epilog na sudu. Na kraju, pojavljuje se kao lice koje je počinilo krivično djelo i proglašeno je nevinim, a zatim i činjenica da se dovodi u sudove ili zatvorske centre na jednu, dve, tri godine i na kraju bude proglašen nevinim. Vrijeme ne može da se vrati. Ako neko ostane u pritvoru godinama, čak i ako se pokaže da je nevin, to vrijeme se ne nadoknađuje. Sudovi moraju dobro da analiziraju ovo pitanje“, objasnio je.

Ocjenjuje da je Osnovni sud u Prištini “šampion” u odugovlačenju procesa.

„Što se tiče predmeta koji se odnose na građanskopravnu oblast, i tu imamo problem da do pokretanja postupka imovinskih sporova potrebno je 6 do 7 godina. Onda uglavnom stranke podnose tužbu i šalju je u drugostepenu instancu. I tu treba dvije do tri godine. Najgore je kada ga drugostepeni, zbog prekršaja postupka, vrati na ponovno suđenje u prvom stepenu, onda može da odloži još dve tri godine i najmanje jednu. Dakle, za rešavanje imovinskog spora sada u Prištini treba najmanje 10 godina“.

Advokat Ilji Zekaj takođe kritikuje ova odugovlačenja, rekavši da je u građanskoj oblasti za rešavanje predmeta potrebno najmanje 10 godina da prođe kroz dva nivoa suda.

Prema njegovim rječima, uzrok ovih odlaganja je i ponovno suđenje od strane Apelacionog suda.

„Na Kosovu imamo problema sa odugovlačenjem sudskih postupaka, posebno u građanskoj sferi gdje za obradu predmeta može biti potrebno 10 godina da prođe dva nivoa suda – Osnovni i Apelacioni. Iako je posljednjih godina povećan napor Sudskog savjeta, još uvek nije moguće unaprediti pravosudni sistem, odnosno pravosudni sistem za rešavanje slučajeva u razumnom roku. Problema je mnogo, ponekad su i zbog rada sudija. Imamo problem i sa čestim vraćanjem predmeta na ponovno suđenje od strane Apelacionog suda, gdje se predmet može vraćati na ponovno suđenje dva ili tri puta, što onda je potrebno mnogo vremena da se dođe do konačnog epiloga za pitanje za koje se građani obraćaju pravosudnom sistemu, to onda direktno utiče na kršenje ljudskih prava, odnosno na rešavanje njihovih slučajeva u razumnom roku“, rekao je Zekaj.

Kazao je i da se zbog ovih odugovlačenja građanski predmeti često pretvaraju u krivične, jer su zbog trajanja ovih predmeta, stranke koje su uključene u postupak pogoršale svoje odnose i završile sa drugim komplikacijama.

Spominje slučajeve kada čak i stranke koje su uključene u slučaj preminu, ne ostvarivši svoje pravo.

(Ekonomia online, Kossev)