Connect with us

Lokalne

Sejdilar: Adnan Redžeplar se žalio da ga gradonačelnik Dželjadini ucjenjuje

Objavljeno

-

08. 02. 2022. održana je treća sjednica Skupštine opštine Dragaš, na kojoj je osma tačka dnevnog reda bila izbor potpredsjednika opštine za zajednice.

Skupština Opštine je usvojila dnevni red i krenulo sa radom po tačkama.

Nakon što su obrađene prethodne tačke, pristupilo se osmoj tački “Izbor potpredsjednika Opštine za zajednice”.

Gradonačelnik Dragaša, Bedžet Dželjadini, kome pripada predlaganje kandidata, predložio je Fejsala Halilovića za potpredsjednika Opštine za zajednice.

Nakon predlaganja kandidata, za riječ se javio Nedžmidin Sejdilar, delegat ispred Pokreta za Gora. On je kazao da prva sjedinica na kojoj je predloženi kandidat bio Munezer Kuka nije zatvorena, a sada imamo drugog kandidata i sjednicu.

Sejdilar je takođe kazao da gradonačelnik nastavlja da služi onima koji cepaju Goru i goransku zajednicu u celini, forsiranjem kandidata iz jedne stranke.

U jednom momentu, Sejdilar se okrenuo prema potpredsjedniku SO Dragaš, Muniruju Jonuziju i rekao da mu je Jonuzi svijedok da im se predsjednik DSV, članice Koalicije Vakat, Adnan Redžeplar žalio kako ga predsjednik opštine ucjenjuje direktorijatima, da mora da predloži kandidata JGP i da će im razrešiti direktore.

Sejdilar je rekao da vladajuća stranka insistira da prođe ovaj kandidat za potpredsjednika, nastavlja da kupuje delegate i uspjevaju u tome.

Nakon rasprave usljedilo je glasanje, i opet sporan i možda neregularan način glasanja.

Nejasnoća je bila da li će prvo glasati nevećinska ili većinska zajednica, i da li mogu delegati iz nevećinske zajednice glasati dva puta, odnosno šta će biti ako delegat glasa dva puta, jednom za a jednom protiv.

Glasanjem je odlučeno da prvo glasa nevećinska zajednica. Glasalo je ukupno 7 delegata, sa 4 glasa za (2 JGP i 2 Vakat), 2 uzdržana i jedan protiv, prijelog gradonačelnika da Fejsal Halilovic bude potpredsjednik za zajednice, izglasan je od strane nevećinske zajednice.

Nakon toga glasali su svi prisutni delegati, sa 14 za, 10 protiv i 3 uzdržana, prijedlog za potpredsjednika Opštine za zajednice je usvojen, Fejsal Halilović iz JGP je izabran za potpredsjednika.

Sejdilar je na kraju kazao da će Ministarstvo za administraciju lokalne samouprave sigurno vratiti ovu tačku na razmatranje, jer su prekršena pravila glasanja.

Sara Rifaj, odbornica PDK, uputila je zahtjev Skupštini da želi da glasa kao Goranka. Dostavila je i potvrdu da je Goranka. Predsjednik Skupštine je rekao da će njen zahtjev biti poslat Ministarstvu za administraciju lokalne samouprave da odgovori da li ona može da glasa kao Goranka, odnosno kao pripadnica nevećinske zajednice s obzirom da dolazi iz PDK. Iako odluka još nije donijeta, ona je prilikom glasanja potpredsjednika Opštine za zajednice ipak glasala kao delegat nevećinske zajednice.

Inače, Fejsal Halilović dolazi iz JGP, partije čiji je predsjednik izjavio 2019. godine da će Bošnjaci nestati iz Gore. Kada je u Skupštini Kosova izglasana Rezolucija o zabrani negiranja genocidu u Srebrenici, Adem Hodža, poslanik i predsjednik JGP nije prisustvovao glasanju. Takođe, JGP upravlja i Privremenim Organom SO Gora koji djeluje u okviru Srbije.

Podsjećamo, 13. januara održana je prva redovna sjednica SO Dragaš na kojoj je jedna od tačaka dnevnog reda bila izbor potpredsjednika iz reda nevećinskih zajednica. Sjednica je prekinuta zbog nedostatka kvoruma, jer su sastanak napustili delegati PDK, VV, kao i delegat Pokreta za Goru, Nedžmidin Sejdillar. Za potpredsjednika iz reda nevećinskih zajednica bio je predložen Munezer Kuka, koji nije bio prisutan na sjednici, zbog čega je opozicija napustila sjednicu.

Sjednica SO Dragaš sa jednom tačkom dnevnog reda “Izbor potpredsjednika iz reda nevećinskih zajednica”, koja je trebala biti održana 18. 01. 2022. bila je odložena za 20. 01. 2022. Sjednica nije održana zbog neusvajanja dnevnog reda.

Advertisement
Komentariši

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply