Connect with us

Kosovo

RKE nije suspendovala tarife uprkos presudi Osnovnog suda, šalje žalbu Apelacionom

Objavljeno

-

I pored toga što je Osnovni sud odlučio da obustavi nove tarife za električnu energiju, Regulatorna kancelarija za energetiku (RKE) još uvek nije suspendovala odluku o povećanju cijene električne energije.

RKE je upozorio da će se povodom presude suda obratiti Apelacionom sudu, a da će da se nastavi sa primenom poskupljenja struje, kao što je to činjeno od 9. februara.

U Kosovskom institutu za pravosuđe rekli su da je RKE dužan da suspenduje nove tarife, jer se u suprotnom, prema njima, čini krivično djelo.

Il (Ill) Zekaj, programski menadžer u Kosovskom institutu za pravosuđe (KLI) kaže za KosovaPress da RKE ne može više da prikuplja nove tarife do meritorne odluke.

„Zavisi od njihovog postupanja, ali svako postupanje suprotno odluci Suda je takođe krivično delo. Tako da ne vjerujem da će RKE ući u krivični domen, s obzirom na to da krivična sfera prelazi na pravno lice pored fizičkih lica koja krše zakon, tako da je svako nepoštovanje sudske odluke krivično djelo. Ne verujem da će RKE ući u krivičnu sferu, verujem da će poštovati stav suda, jer je svako fizičko i pravno lice dužno da izvrši sudsku odluku. U ovom slučaju, RKE ima pravni lijek, a to je žalba na ovu mjeru…, naglašava on.

U odgovoru KosovaPress-u, čelnici RKE-u naglašavaju da žalba uložena u zakonskom roku sprečava da sudska presuda postane pravosnažna i da nije izvršna.

„Dozvolite mi da vas obavestim da će RKE, na osnovu zakonskih odredbi člana 23. st. 2 član 49. st. 1. i 2. u vezi sa članom 63. ZPP-a, u vezi sa članom 176. Zakona o parničnom postupku (Zakon br. 03 / L – 006) u zakonskom roku podneti žalbu Apelacionom sudu. Za Vašu informaciju, prema članu 176. st. 2 ZPP, definisano je da: Žalba izjavljena u zakonski utvrđenom roku onemogućava pravnosnažnost presude u delu za koji je žalba ulaže. I dok će ovo pitanje, nakon žalbe RKE, razmatrati Apelacioni sud, prvostepena odluka nije pravosnažna i praktično nije konačna i izvršna. To je definisano članom 66. Zakona o upravnim sporovima koji propisuje da: Sudske odluke se mogu izvršiti kada postanu pravosnažne i izvršne“, navodi u pisanom odgovoru generalni direktor RKE, Petrit Pepaj.

Ill Zekaj iz KLI kaže da odluka RKE usvojena 8. februara ne proizvodi pravno dejstvo, sve dok je mjera na snazi.

„Odlukom RKE za povećanje tarifa, ovom odlukom je doneta privremena mjera koja je prethodila eventualnoj tužbi. U ovom slučaju, sudija je odlučio da izrekne mjeru. Mjera je odobrena i kao rezultat toga više nemamo pravno dejstvo odluke RKE. Odluka RKE ne proizvodi pravno dejstvo sve dok postoji mjera koja je na snazi. Dakle, mjera blokira novu tarifu RKE i RKE se ovom mjerom obavezuje da se vrati u stanje prije donošenja odluke, dok sud meritorno ne odluči da li je odluka RKE zakonita ili nezakonita. Mera ne prejudicira odluku, odluka može biti zakonita, ali već imamo privremenu mjeru, koja ne ostavlja odluku u funkciji do meritorne odluke“, kaže Zekaj.

On dodaje da RKE ima pravo žalbe Apelacionom sudu, ali i da ova žalba, prema njegovim riječima, ne zaustavlja izvršenje mjere.

(Koha, Kossev)

Advertisement
Komentariši

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply