Connect with us

Kosovo

Zabrana korišćenja pojedinih plastičnih kesa na Kosovu

Objavljeno

-

Građani će morati da plaćaju plastične kese stupanjem na snagu Administrativne direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu, saopštio je ministar životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture Ljiburn Aljiu na konferenciji za novinare, sa predstavnicima EU i Njemačke na Kosovu.

Ministar Aljiu je rekao da će tanke plastične kese od nula do 25 mikrona biti potpuno zabranjene, dok će one do 50 mikrona koštati 5 centi.

“Novo usvojeni podzakonski akt označava važan korak ka unapređenju Zelene agende Republike Kosovo, kao i zakonodavstva EU. Primjena ovog uputstva počeće sa aktivnostima koje imaju za cilj smanjenje upotrebe tankih plastičnih kesa, uključujući Kampanju za smanjenje upotrebe plastičnih kesa, koja će pružiti informacije o procesu implementacije zakonodavstva i informisati potrošače i druge zainteresovane strane o ekološkoj šteti uzrokovanoj plastičnim kesama i važnosti upotrebe alternativa za višekratnu upotrebu“, rekao je Aliu.

Alesandro Bjankiardi, zamjenik šefa za saradnju u kancelariji EU na Kosovu, naglasio je da Evropska unija na Kosovu podržava razvoj i primjenu zakonodavstva, koje pomaže u zaštiti životne sredine.

„EU je ponosna što danas stoji ovdje zajedno sa Njemačkom i Kosovom u podršci razvoju i primjeni podzakonskog akta o „Ambalažama i ambalažnom otpadu“ i kampanji „Smanjenje plastičnih kesa“. Primjena ovog novog podzakonskog akta je pravi korak ka primjeni mjera za smanjenje svih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu, što će imati pozitivan uticaj na životnu sredinu i zdravlje građana Kosova”.

Šefica odeljenja za saradnju u Ambasadi Njemačke u Prištini Vera Bauman, rekla je da Nemačka, preko GIZ-a, u potpunosti podržava Kosovo da obezbedi zeleniju budućnost.

“Zajedno sa našim partnerima iz EU, podržavamo inicijative koje promovišu ekološku svest. Svako od nas ko živi ovde na Kosovu je odgovoran da koristi što je moguće manje plastičnih kesa i da ih ponovo koristi što je češće moguće. Proizvođačke kompanije sada mogu da iskoriste priliku da se prilagode standardima EU i na taj način doprinesu čistijoj budućnosti Kosova. Kao potrošači, svi mi imamo moć da odlučujemo o proizvodima da budu upakovani na ekološki način – na taj način obezbeđujemo zdravo okruženje – čist vazduh, čisto zemljište i čiste izvore vode – na Kosovu za sebe, a još više za našu djecu.”

Ovaj podzakonski akt i Kampanja za smanjenje plastičnih kesa predstavljaju korak ka održivijoj i ekološki odgovornijoj budućnosti Kosova. Ove inicijative naglašavaju posvećenost promovisanju čistijeg, zelenijeg i održivijeg Kosova za buduće generacije, navode iz resornog ministarstva.

Zašto su kese problematične?

Kako su brojne studije pokazale, plastične kese izazivaju mnoge manje i veće ekološke probleme. Najopštiji problem sa plastičnim kesama je količina proizvedenog otpada. Mnoge plastične kese završavaju na ulicama i nakon toga zagađuju glavne izvore vode, reke i potoke.

Čak i kada se pravilno odlože, potrebno im je mnogo godina da se razgrade, stvarajući velike količine smeća tokom dugih vremenskih perioda. Nepropisno odbačene kese neretko je moguće pronaći i u okeanima, utičući na ekosistem morskih stvorenja.

Svjetski fond za prirodu procenjuje da preko 100.000 kitova, foka i kornjača ugine svake godine kao rezultat jedenja ili zarobljavanja plastičnim kesama.

U jednoj od analiza UN procenjuje se da će do 2050. godine biti više plastike nego ribe u okeanima osim ako zemlje ne preduzmu hitne mjere za promovisanje efikasne proizvodnje, upotrebe i upravljanja otpadom plastike tokom njihovog životnog ciklusa.

Takođe, utvrđeno je da plastične kese doprinose globalnom zagrevanju, što predstavlja jedan od gorućih problema u posljednjim decenijama. Nakon odlaganja, ako je izložena konstantnoj sunčevoj svetlosti, površina takve plastike proizvodi značajne količine dva gasa staklene bašte – metana i etilena.

Međutim, čak i na kopnu, stvaraju probleme za gotovo sve životinjske vrste. Dvije osnovne vrste direktnog uticaja na domaće i divlje životinje su zaplitanje i gutanje istih. Plastične kese često progutaju životinje koje ne mogu da ih razlikuju od hrane. Kao rezultat, oni začepljuju svoja creva što dovodi do smrti od gladi.

(RTK)