Connect with us

Kosovo

Ulaz na Kosovo samo vakcinisanima sa dvije doze

Objavljeno

-

Od danas (03. 01. 2022.) svaki građanin koji želi da uđe na Kosovo mora da posjeduje potvrdu o vakcinaciji sa dvije doze.

Građani koji nisu primili dvije doze vakcine moći će da se vakcinišu na prelazu na aerodromu u Prištini i na punktovima u Vrbici, Merdaru, Bijeloj Zemlji i Đeneral Jankoviću.

Vlada je 1. decembra prošle godine odobrila antikovid mjere, koje su odmah stupile na snagu, međutim, dok je mjera za ulazak vakcinisanih ostavljena za 3. januar 2022. godine.

U nastavku prenosimo izvorni tekst odluke vlade o novim mjerama koje se odnose za ulazak na Kosovo, a koje su primenjuju još od 6. decembra, sa izuzetkom mjere o dozvoljenom ulasku samo za one koji su vakcinisani, koja je stupila na snagu danas.

B. Ulazak i izlazak građana u i iz Republike Kosovo

2. Svako lice koje uđe u Republiku Kosovo mora da ima jedan od sljedećih dokaza:

2.1. Potvrda o vakcinaciji za kompletnu (dvije doze) vakcinaciju protiv COVID-19;

2.2. Potvrda o jednoj dozi vakcine – ne starija od četiri nedjelje i RT-PCR negativan test na COVID-19, ne stariji od 48 sati.

2.3. Potvrda o jednoj dozi vakcine, zajedno sa dokazom da je osoba preležala COVID-19 (pozitivan RT-PCR test izdat ne ranije od 21 dan i ne kasnije od 180 dana)

3. Od dana 3. januara 2022, za sva lica koja ulaze na teritoriju Republike Kosovo važiće samo dokaz prema tački 2.1 ove odluke

4. Državljanima Republike Kosovo kao i licima sa privremenom ili stalnom dozvolom boravka na Kosovu, koji ne poseduju neki od dokaza 2.1. do 2.3 a traže da uđu na teritoriju Republike Kosovo, daće im se mogućnost da se vakcinišu od strane mobilnih ekipa na graničnom prelazu Međunarodnog aerodroma PAJ – za one koji ulaze vazdušnim putem i na graničnim prelazima Vrbnica, Merdare, Bijela zemlja i Đeneral Janković – koji idu kopnenim putem.

5. Od zahtjeva da poseduju neki od dokaza prema tačkama 2.1. do 2.3 izuzimaju se:

5.1. Lica koja ulaze na Kosovo preko aerodroma ili preko kopnenih graničnih punktova i napuštaju Kosovo u roku od tri (3) sata preko aerodroma ili kopnenih graničnih punktova, pod uslovom da na ulazu potpišu izjavu da će napustiti Kosovo u roku od tri (3) sata;

5.2. Lica koja rade kao profesionalni prevoznici (vozači), pod uslovom da poštuju protokol za međunarodni transport za zaštitu od COVID-19;

5.3. Državljani Republike Kosovo koji su napustili Kosovo u posljednjih 12 sati;

5.4. Strani državljani koji prolaze kroz Kosovo organizovanim prevozom autobusom ili redovnom međunarodnom linijom, tranzitom, pod uslovom da je potpisana deklaracija da napuštaju teritoriju Kosova u roku od pet (5) sati;

5.5. Strane diplomate, akreditovane na Kosovu;

5.6. Lica mlađa od šesnaest (16) godina.

(RTK2, Kossev)

Advertisement
Komentariši

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply