Connect with us

Kosovo

Ukidanje viza za građane Kosova najkasnije 1. januara 2024.

Objavljeno

-

Države članice Evropske unije (EU) su se složile o konačnom tekstu za viznu librealizaciju Kosova, prema kojem ukidanje viznog režima stupa na snagu u trenutku kada evropski sistem ETIAS bude potpuno funkcionalan ili najdalje 1 januara 2024. godine.

Prema pozudanim izvorima Radija Slobodna Evropa (RSE), učesnici sastanka gdje su bili eksperti iz država članica, prihvatili su zahtjev Španije da se krajnji datum ne poklapa sa predsjedavanjem ove države sa EU.

Španija nije priznala kosovsku nezavisnost, zbog čega je tražila da se datum ne poklapa sa njenim predsjedavanjem koje će biti u periodu između 1. jula i 31. decembra 2023. godine.

Ovo je razlog zašto je Španija jedna od država koje su 16. novembra prekinule takozvanu tihu proceduru kada je trebao da se usaglasi prethodni tekst kojim bi vizna librealizacija stupila na snagu najdalje 1. decembra 2023. godine.

Češko predsedavanje EU i dalje pokušava da završi sve relevatne zakonodavne procedure do kraja ove godine. Budući da je tekst usaglašen, isti će, kako se saznaje, usvojiti ambasadori država članica EU na sastanku koji će biti održan 23. novembra.

Planirano je da ovo pitanje bude pod takozvanom “tačkom A”, što podrazumeva automatsko usvajanje teksta bez prethodne rasprave. U tom slučaju, završetak svih procedura do kraja decembra ostaje realna opcija.

Prvi januar 2024., prema usaglašenom tekstu, smatra se najkasnijim rokom kada bi građani Kosova mogli da krenu da koriste bezvizni režim, a do ukidanja viza, može doći i ranije, ako evropski informativni sistem ETIAS bude poptuno funkcionalan, kako EU planira prije kraja naredne godine.

ETIAS je, inače, sistem za davanje ovlašćenja za putovanje u one zemlje Evropske unije koje pripadaju šengenskom prostoru. Konačnu odluku o prelasku spoljne granice donosi država članica EU prve destinacije.

ETIAS će sprovesti takozvani skrining prije putovanja putnika koji uživaju bezvizni pristup Šengenskom prostoru, i na taj način će omogućiti državama članicama da uskrate dozvolu putnicima za koje se smatra da predstavljaju bezbjednosnu pretnju, rizik u smislu iregularnih migracija ili javnog zdravlja.

Da bi prešli spoljnu šengensku granicu, putnici bez vize će morati da imaju i važeću putnu ispravu i ETIAS ovlašćenje.

ETIAS je odobren 2018. godine, ali je stavljanje ovog sistema u funkciju u nekoliko navrata odloženo.

Povezivanje vizne liberalizacije sa ETIAS-om je prvobitno zatražila Francuska.

(Radio Slobodna Evropa)