Connect with us

Vijesti

Tužioci na Kosovu razmatraju izazove u procesuiranju nasilja u porodici

Objavljeno

-

Na poziv koordinatora za krivična djela protiv nasilja u porodici iz Kancelarije glavnog državnog tužioca, Sevdija Morine, održan je sastanak tužilaca koji se bave ovim krivičnim djelima iz svih osnovnih tužilaštava na Kosovu.

Na sastanku su razgovarali o glavnim problemima i izazovima s kojima se susreću državni tužioci u postupanju u predmetima koji se odnose na krivična djela protiv nasilja u porodici.

Razmatrane su i odredbe Zakona o prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici, s fokusom na spriječavanje, lječenje i zaštitu od nasilja nad ženama, nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja. Takođe, istaknuta je potreba za zaštitom, eliminacijom diskriminacije žena, unapređenjem rodne ravnopravnosti i osnaživanjem žena.

Svi tužioci koordinatori su se obavezali da će nastaviti s još većom posvećenošću, hitnošću i efikasnošću baviti se svim predmetima koji se odnose na krivična djela protiv nasilja u porodici. Na sastanku su takođe učestvovali predstavnici Američke ambasade u Prištini.

(RTK)