Connect with us

Kosovo

Tužilački savjet traži da Kosovo bude stalni posmatrač u EUROJUST-u

Objavljeno

-

Predstavnici kosovskog tužilaštva zatražili su da Kosovo bude stalni posmatrač u Agenciji Evropske unije za saradnju u krivičnom pravosuđu-EUROJUST.

Vršilac dužnosti glavnog tužioca Kosova Besim Kelmendi, glavni tužilac Specijalnog tužilaštva Blerim Isufaj i tužiteljka Iliriana Čolaku Tafa sastali su se sa predsjednikom EUROJUST-a Ladislavom Hamranom.

„Centralna tema sastanka predstavnika Državnog tužilaštva sa predsjednikom Hamranom bila je unapređenje bilateralne saradnje, posebno potreba za prisustvom Kosova kao stalnog posmatrača u EUROJUST-u, što je ocjenjeno kao suštinski korak za jačanje i uzajamnu saradnju“, navodi se u saopštenju kancelarije glavnog tužioca.

Vršilac dužnosti glavnog tužioca, Besim Kelmendi, istakao je odlučnost u borbi protiv svih oblika kriminala i izrazio spremnost da se ova saradnja u budućnosti produbljuje.

„U međuvremenu, glavni tužilac Specijalnog tužilaštva Blerim Isufaj govorio je o radnjama koje je Kosovsko tužilaštvo preduzelo na intenziviranju i unapređenju saradnje sa EUROJUST-om i naglasio da će tužilaštvo Kosova blagovremeno i efikasno odgovoriti na sve zahtjeve i obaveze“, napominje se u saopštenju.