Connect with us

Kosovo

Poslanica Samoopredeljenja osuđena na tri godine zatvora

Objavljeno

-

Osnovni sud u Prizrenu izrekao je osuđujuću presudu protiv dvoje (2) okrivljenih i oslobađajuću presudu za četvoro (4) okrivljenih za krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja.

Sud je osudio poslanicu pokreta Samoopredeljenje, Jetmire Vrenezi na tri godine zatvora.

Osnovni sud u Prizrenu, Odeljenje za teška krivična djela (pretresno veće – predsednik Kimete (Kymete) Kicaj i članovi Raima Eljezi (Elezi) i Refki Piraj), izrekao je osuđujuću presudu protiv optuženih Imera Tačija (Thaçi) i Jetmire Vrenezi, jer su krivi:

– Da su 19. jula 2019. i 21. jula 2019. godine u Prizrenu u zgradi „Abi Çarshia“ u svojstvu službenih lica, koristeći službenu dužnost ili ovlašćenja, prekoračili svoja ovlašćenja u cilju nanošenja štete „Abi“ DOO Prizren, tako što:

– Optuženi I. T, u svojstvu direktora Inspektorata u Opštini Prizren, znajući da nemaju pravo da ruše objekat nakon što je oštećeni podnio zahtjev za legalizaciju u skladu sa rešenjem MSPP od 27.08. 2018, daje saglasnost, organizuje i aktivno učestvuje u rušenju objekta „Abi“ DOO, u Prizrenu,

– Optuženi J. V., u svojstvu građevinskog inspektora, znajući da nemaju pravo da ruše objekat oštećenom, što je suprotno rešenju MSPP od 27. 08. 2018. godine, pored izvršenih pregleda na objektima, J. V. donosi zaključak o rušenju zgrade „Abi Çarshia“ u vlasništvu „Abi“ DOO dana 15. 07. 2019.

Ovim su u saizvršilaštvu izvršili krivično djelo – zloupotreba položaja ili službenih ovlašćenja iz člana 414. st. 1-1 u vezi sa članom 31. Krivičnog zakonika Republike Kosovo.

Stoga Sud, u smislu Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku, osuđuje okrivljene:

– Okrivljenog I. T., na kaznu u iznosu od 2.000 (dvije hiljade) evra, i kaznu zatvora u trajanju od tri (3) godine.

– Okrivljenu J. V., na kaznu u iznosu od 2.000 (dve hiljade) evra i kaznu zatvora u trajanju od tri (3) godine.

Okrivljeni – E.M.-T., A.T., I.B., i Š (Sh).K., oslobađaju se optužbi, jer nije dokazano da su izvršili krivično djelo zloupotreba položaja ili službenog ovlašćenja iz člana 414. st. 2 u vezi sa stavom 1 i članom 31 Krivičnog zakona Republike Kosovo. Oštećeni „Abi“ DOO, upućuje se u redovni parnični postupak radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahtjeva.

Na osnovu svih dokaza, Sud je utvrdio da organi vlasti – optuženi – nisu poštovali važeće zakone i administrativna uputstva.

Protiv ove presude nezadovoljne stranke imaju pravo žalbe Apelacionom sudu.

(Klan Kosova, Kossev)