Connect with us

Lokalne

Počeli radovi na asfaltiranju puta Brod – “Košće”

Objavljeno

-

17. 10. 2022. počeli su radovi na asfaltiranju puta Brod, Zlipotok, Globočica, Baćka. Radove na ovom putnom pravcu izvodi građevinska firma “Iseferi”.

Gradonačelnik Opštine Dragaš, Bedžet Dželjadini zajedno sa opštinskom vladom kao i inženjerima Opštine Dragaš posjetio je deoniocu puta odakle je počelo asfaltiranje puta Brod – “Košće” koje se nalazi blizu Zlipotoka.

Direktor urbanizma, katastra i rularnog razvoja, Bean Hadžiasan, govoreći o značaju ovog puta, kazao je da je ovo Gorska magistrala koja povezuje pet sela, i znatno smanjuje dužinu puta u međusobnoj komunikaciji.

On ističe da je ovo dvogodišnji projekat vrijedan oko 400,00 eura, te da će ovo godine biti asfaltirano 2,5 km, kao i da će trasa od 1,5 km, biti ovo godine pripremljena, a da će se naredne godine nastaviti s asfaltiranjem.

Ukupna dužina puta od Broda do “Stratora” iznosi oko 7 kilometra.

“Ja se nadam da ćemo naredne godine obezbjediti sredstva preko Ministarstva infrastrukture da asfaltiramo kompletnu trasu do Broda”, kazao je direktor Urbanizma Bean Hadžiasan.

Šef Kancelarije za zajednice i povratak, Uzair Hamza govoreći o značaju ovog putnog pravaca kazao da je ideja o povezivanju sela unutar Opštine Dragaš veoma stara i ona datira negdje od 2004, godine i ova ideja je i uvrštena u Opštinski razvojni plan.

“Cilj nam je bio da se otvaranjem ovakvih puteva koji su nekada u ranijem periodu bili samo misaona imenica, prije svega skrati dužina puta prilikom međusobne komunikacije ovih sela, kao i da se ovaj kraj prije svega ekonomski razvije, te da se razvoj turizma kao jedan od prioriteta Opštine Dragaš podigne na većem nivou.
Ovaj putni pravac će omogućiti brzu i veoma kraku komunikaciju između dva najveća sela u Gori, Broda i Restelice. Ovaj putni pravac će znatno olakšati mještanima Restelice, Kruševa, Zliotoka, Globočice, Orćuše, kao i građanima iz Albanije posjetu turističkog centra u Brodu, naročito zimi gdje veliki broj građana iz ovih sela kao i građana Albanije dolazi na skijanje u Brodu. Planiramo da u narednom periodu asfaltiramo put i do Baćke kao i da asfaltiramo put od “Stratora” do Globočice tačnije do mjesta „Buka“ koji je u dužini 3.2 km, kazao je šef Kancelarije za zajednice i povratak, Uzair Hamza.

(gorapress.net)