Connect with us

Kosovo

Ombudsman: Posljednjih 18 godina, 232 osobe izgubile život na radnom mjestu

Objavljeno

-

Od 2004. do 2021. godine, prema podacima Inspektorata rada, 232 osobe su izgubile život na radnom mestu, navodi se u izvještaju Institucije Ombudsmana Kosova.

Ombudsman je po službenoj dužnosti završio istražne radnje za bezbednost i zdravlje na radu, radi procjene na koji način organi javne vlasti, nadležni za sprovođenje zakona, ispunjavaju svoje obaveze u preduzimanju mjera za sprečavanje nezgoda na radu, bezbednost i očuvanje zdravlja zaposlenih na radnom mjestu, kako u privatnom tako i u javnom sektoru.

Istraga je počela na osnovu medijskih izvještaja o čestim slučajevima nezgoda na radu sa posljedicama do smrtnih slučajeva.

Izvještaj se bavi i predstavlja trenutnu situaciju na Kosovu po pitanju sigurnosti i zdravlja na radu, funkcionisanja mehanizama koji se odnose na ovu oblast i ne treba ga posmatrati kao dokument koji iscrpljuje pitanja koja privlače sigurnost i zdravlje na radu, već kao korak ka boljem nadzoru od strane Ombudsmana nad nadležnim organima, koji regulišu i kontrolišu ovu oblast, kao i stanje na terenu u vezi sa pravima iz radnog odnosa, sa posebnim akcentom na bezbednost i zdravlje na radu.

„Zabrinjavajući su statistički podaci o nesrećama na radu koje završavaju sa smrtnim ishodom. Od 2004. do 2021. godine, prema podacima Inspektorata rada, 232 osobe su izgubile život na radnom mestu. Dok je samo tokom 2022. godine, prema zvaničnim podacima na Kosovu, život je izgubilo 15 osoba dok je 394 povređeno. Ovi podaci bi trebalo da budu poziv institucijama da preduzmu mjere za osiguranje života i zdravlja radnika i ispunjavanje obaveza za zaštitu zdravlja i života”, navodi se u izvještaju.

Ombudsman navodi da je zdravlje na radu oblast koja još uvek nije zakonski uređena u mnogim segmentima i nije obrađena u smislu organizacije institucionalnog lanca, koji bi sprovodio obaveze organa javne vlasti u zaštiti zdravlja na radu. Osim toga, situacija se pogoršava i zbog nepostojanja ugovora o radu kao i zdravstvenog osiguranja, nepoštivanja prava na odmor, neosposobljenosti radnika za sigurnost i zdravlje na radu itd. Dosadašnje mjere nadležnih organa u vezi sa izbegavanjem prekršaja su nedovoljne i nedovoljne.

Ombudsman ocjenjuje da se obaveze sastoje u opredeljenju da utvrdi glavne faktore koji utiču na izloženost rizicima, nesrećama i bolestima na radu, uključujući specifičnosti prema polnim razlikama, kako bi se preduzele neophodne mjere za njihovo otklanjanje, uključujući i preventivne mjere.

“Takođe, izvještaj konstatuje da postoji nedostatak sigurnih uslova za rad, posebno u onim sektorima koji su zbog prirode posla/profesije identifikovani kao skloniji riziku, te da je u tom pogledu nedostatak inspekcije i nadzor ostaje zabrinjavajuće intenzivan i kontinuiran”, navodi se u izvještaju.

Ombudsman je, na osnovu nalaza izvještaja, uputio preporuke nadležnim organima, Ministarstvu finansija, rada i transfera, Inspektoratu rada i Ministarstvu zdravlja.