Connect with us

Kosovo

Odluka Vlade: Od derivata dobit na malo do 12 centi, na veliko do 2 centa

Objavljeno

-

Vlada Kosova je, na osnovu odluke donete prije tri dana, objavila Administrativno uputstvo kojim se reguliše profitna marža preduzeća koja se bave trgovinom goriva na veliko i malo.

Firme koje prodaju gorivo na veliko ne mogu zaraditi više od 2 centa po litru, dok firme koje se bave maloprodajom mogu zaraditi najviše do 12 centi po litru.

Ovo je precizirano u članu 4. koji definiše regulisanje cijena – trgovinske marže.

U tački 1.1 piše da je profitna marža 2 centa po litru proizvoda koji se prodaje na veliko, dok u tački 1.2 piše da je profit 12 centi po litru proizvoda koji se prodaje na malo.

Ova odluka ostaje na snazi ​​90 dana.

Administrativno uputstvo stupa na snagu jedan dan od dana objavljivanja u Službenom listu.