Connect with us

Kosovo

Na Kosovu svako četvrto dijete mlađe od pet godina živi u siromaštvu

Objavljeno

-

Danas se obilježava Međunarodni dan dijeteta. Na Kosovu svako četvrto dijete mlađe od pet godina živi u najsiromašnijim domaćinstvima, jedan je od nalaza iz istraživanja višestrukih pokazatelja UNICEF-a (MICS) za 2020. godine.

U najnovijem izvještaju 34 organizacija kosovskog civilnog sektora o ljudskim pravima na Kosovu za 2020. godinu, u dijelu koji se tiče dječijih prava navodi se da je situacija zabrinjavajuća u pogledu siromaštva u dijetinjstvu i da se dijeca iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana i dalje kategorišu sa najgorim položajem.

Na Kosovu na svakih 1.000 rođenih, 16 dijece umre prije nego što dočekaju peti rođendan, pri čemu se 70 posto ovih smrti dogodi u prvom mjesecu života, dok je taj broj gotovo dva puta veći među dijecom iz zajednica Roma, Egipćana i Aškalija, podaci su istog istraživanja.

Takođe, u izvještaju se navodi i da je osam procenata dijece uzrasta od 2 do 17 godina prijavilo funkcionalne poteškoće u najmanje jednom domenu (npr. vid, sluh, hodanje, komunikacija i učenje), dok je taj procenat još veći – 14% među dijecom iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana.

Izvještaj se bavio i dječijem radom, pa je tako 5,3 procenta dece između 5 i 17 godina bilo uključeno u rad, dok je ovaj među decom Roma, Egipćana i Aškalija, još viši sa 6,9 procenata.

Izveštaj kosovskog civilnog društva je napravljen u okviru projekta pod nazivom „Angažovanje sa civilnim društvom u oblasti ljudskih prava praćenje i izveštavanje“, a uz podršku UNMIK-a i Kancelarije Visokog komesara za ljudska prava Ujedinjenih nacija (OHCHR).

Međunarodni dan djece je proglašen 1925. godine na Svetskoj konferenciji o dobrobiti djece u Ženevi, a zvanično je 1. jun usvojen kao Međunarodni dan djece 1950. godine.

Tokom 1. juna obično se organizuju dešavanja namenjena djeci, a posebno se pominju prava djece na život u miru, zdravstvenu zaštitu i skladan razvoj.

(Kossev)

Advertisement
Komentariši

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply