Connect with us

Kosovo

Kurti: Zakon o javnim zvaničnicima i onaj o platama, veliki korak

Objavljeno

-

Premijer Kosova Aljbin Kurti rekao je da su Zakon o javnim zvaničnicima i Zakon o platama u javnom sektoru, dva dela istog projekta, veliki korak pred suštinsku promjenu koju svi čekaju.

Kurti se putem objave na Fejsbuku zahvalio svim poslanicima koji su danas svojim glasom podržali ova dva osnovna zakona za reformu javne uprave.

On je rekao da ćemo ovim zakonom povećati profesionalizam javne uprave, kao i njen kapacitet da pruža brze i kvalitetne usluge za državu i građane.

Kurti je dodao da Zakonom o državnim funkcionerima, između ostalog, smo stvorili sve odgovarajuće mehanizme za:

– Otvoreno zapošljavanje za sve izvan i unutar javne uprave;

– Regeneraciju i jačanje ljudskih kapaciteta (dijasporu, praksu za omladinu);

– Otvaranje sistema za uključivanje žena i devojaka na rukovodeće pozicije;

– Pravično predstavljanje zajednica u svakoj kategoriji;

– Jednake mogućnosti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

– Živeti koncept karijere (mogućnosti napredovanja u karijeri za državne službenike, uključujući one iz programa stipendiranja kao što je Ioung Cells Scheme);

– Realne mogućnosti za napredovanje u karijeri kroz mehanizam mandata na određeno vreme na menadžerskim nivoima;

– Pošteno mjerenje učinka i kvaliteta.

Dok Zakon o platama u javnom sektoru po prvi put uspostavlja jedinstven sistem plata zasnovan na zakonitosti i transparentnosti, pravdi i jednakosti.

Ovim zakonom smo izjednačili razliku između najveće i najniže plate sa 20 puta na samo 4,78 puta. Zakonom o platama koji je danas izglasala Skupština Republike:

– Razlika između najvišeg koeficijenta koji imaju predsednik, vrhovni komandant i vojnik KBS je samo 3,21 puta, a razlika između plate premijera i običnog vojnika je samo 2,93 puta.

– Razlika između ministra i starijeg policajca je samo 2,77 puta, dok je razlika između koeficijenta premijera i policajca 2,88 puta.

– Razlika između plate šefa države, predsjednika i ljekara specijaliste je samo 1,5 puta.

– Ljekar specijalista u zdravstvenim ustanovama je u istom odnosu sa pravosudnim sistemom u Sudu i osnovnim tužilaštvom i blizak redovnom profesoru.

„Pravično skaliranje odnosa koeficijenata vrši se primenom principa da najveća zarada nije više od pet (5) puta veća od najniže zarade, a najviše tri (3) puta veća od prosečne zarade obračunate prema Zakonu o platama“, napisao je Kurti.

Kurti je, zahvalivši se svima koji su doprineli ovom vitalnom procesu za institucije, uverio da je zakonodavna reforma samo prvi korak za savremenu, profesionalnu i efikasnu upravu.

(RTKLive, RTK2)