Connect with us

Kosovo

Kurti: Povećat ćemo minimalnu platu na 250 eura

Objavljeno

-

Na Međunarodni dan radnika, premijer Albin Kurti obećao je da će minimalna plata u zemlji iznositi 250 evra.

Kurti je rekao da će stvoriti mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta i približiti tržište rada stručnom obrazovanju.

“Pobjedili smo obećavajući zaposlenje i pravdu, sada ćemo raditi na tome. Stvorit ćemo uvjete koji omogućavaju i olakšavaju otvaranje novih radnih mjesta, a tržište rada približićemo stručnom obrazovanju. Prioritetno ćemo raditi na zapošljavanju žena, mladih i nevećinskih zajednica. Poduzet ćemo mjere kako bismo osigurali da svaki posao bude sklopljen ugovorom, sa plaćenim doprinosima za penziju i da ne bude imao više od 40 redovnih radnih sati nedjeljno”, napisao je na Facebooku.

Premijer Kurti rekao je da će povećati broj inspektora na radnim mjestima pet puta.

“Naša vlada će biti bliski partner radničke organizacije. Pobrinut ćemo se da razvoj ekonomije i ponovna industrijalizacija zemlje idu ruku pod ruku s poboljšanjem uslova za sindikalno organiziranje radnika, posebno u privatnom sektoru gdje je tako nešto izuzetno potrebno. Zajedno ćemo raditi na omogućavanju zapošljavanja radnika”, napisao je dalje.

Podsjetio je na 1. maj, Praznik rada, kao “trenutak razmišljanja o prošlosti i ponovnog isticanja vizije za budućnost”.

“Hostorija rada u našoj zemlji, kao i u svijetu općenito, usko je povezana s nepravdom, preprekama, ugnjetavanjem i iskorištavanjem. Predratni socijalistički sistem ponekad nas je iskorištavao, a ponekad i potpuno lišavao prava na rad. S jedne strane, poslijeratni neoliberalni sistem nas je eksproprirao i deindustrijalizirao, a s druge strane stvorio je razdor između rada i obrazovanja, stvarajući nezaposlene studente i radna mjesta za koja nema obučenih radnika”, napisao je Kurti.

(Koha)