Connect with us

Kosovo

Kosovski institut za pravosuđe: Vlada Kosova bez strategije protiv korupcije

Objavljeno

-

Kosovski institut za pravosuđe (IKD), uz podršku NED-a i RBF, objavio je danas analizu „Kosovo bez strategije za borbu protiv korupcije (neuspjeh Vlade da usvoji Strategiju za borbu protiv korupcije i komentare IKD-a na Nacrt Strategija za borbu protiv korupcije), prenosi Ekonomia onlajn.

U izvještaju se podsjeća da je borba protiv korupcije bila jedno od glavnih obećanja sa kojima je Pokret Samoopredeljenje došao na vlast, a da najavljene velike reforme, posebno u pravosudnom i tužilačkom sistemu još nisu sprovedene.

“Uprkos činjenici da je vlada Kurtija proglasila borbu protiv korupcije kao glavni cilj, na kraju treće godine vlade Kosovo još uvek nema Strategiju za borbu protiv korupcije i javnosti još nije jasan put kojim će vlada ići u pogledu borbe protiv korupcije u okviru ovlašćenja i odgovornosti koje ima u sprečavanju i borbi protiv korupcije. Odsustvo ove strategije tako dugo i neuspjeh radne grupe da izradi dokument na osnovu važećeg zakona na Kosovu, a koji ne ometa nezavisnost i integritet nezavisnih institucija, gradi uverenje da vlada i radna grupa imaju ozbiljnih problema da shvate svoje nadležnosti i da ispune obaveze koje proizilaze iz Vladinog programa za borbu protiv korupcije”, navodi se u ovom izvještaju.

Podsjeća se da je u avgustu formirana Agencija za sprečavanje korupcije, a da državnu strategiju i akcioni plan protiv korupcije izrađuje i usvaja Vlada Kosova koja je u februaru 2023. donela odluku za izradu Državne strategije i Akcionog plana protiv korupcije.

Radnu grupu su uz predstavnika ministarske komisije, koordinatora radnih grupa i predstavnici Kosovskog instituta za pravosuđe, ali da do danas nisu dobili odgovor na komentare na nacrt strategije koje su uputili i komisiji i premijeru.

“Nažalost, ni nakon 1. decembra 2023. godine, kada je po odluci Vlade trebalo izraditi Strategiju, javnost nije dobila odgovor zašto više od devet meseci nije bilo dovoljno za izradu i finalizaciju ove Strategije, uprkos činjenici da usvajanje ove strategije ostaje zakonska obaveza”, navodi se u izvještaju Instituta.