Connect with us

Islam

Islam je najbolji način života

Published

on

Islam je sveobuhvatan način života. Pokazuje nam kako voditi sve ljudske aktivnosti na zdrav način. Ne dopušta hijerarhiju svećenika ili posrednika između Allaha i ljudskih bića, nikakve apstrakcije i komplicirane obrede ili rituale.

Svatko može lako razumjeti Kur’an i slijediti ga. Kada čitamo Kur’an ili vjerovjesničke predaje, nalazimo upute za sve aspekte života: političke, društvene, ekonomske, materijalne, etičke, nacionalne i međunarodne. Ove upute pružaju nam sve detalje potrebne za obavljanje određene radnje.

Ukratko, islam upravlja životom muslimana u svim njegovim aspektima. To je razlog zašto to nije samo religija nego način života. Islam ne priznaje nikakvu vrstu razdvajanja između vjere i života. Otvoreno odbacuje zapadnjačku izreku: “Caru carevo, a Bogu Božje”, jer sve treba biti posvećeno samo Bogu i od muslimana se traži da se popodredi Allahovoj volji u svim svojim poslovima: “Reci: ‘Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova….'” (Kuran 6:162)

Islam, kao čista objavljena vjera od Allaha, je sveobuhvatan i savršen. Kur’an je najopsežnija knjiga dostupna čovječanstvu za uputu i ništa nije izostavljeno iz nje.

Kao što smo već spomenuli, kada čitamo Kur’an ili hadise, nalazimo upute o svim aspektima života. Slijede neki kur’anski ajeti i hadisi, koji odražavaju sveobuhvatnost islamskih ekonomskih, društvenih, vjerskih i kulturnih vrijednosti.

Pošteno poslovanje u trgovini, kupnji i prodaji

Allah kaže: “O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite!” (Kur’an 5:8)

Vaganje robe za poslovanje

Allah kaže: “Daj punu mjeru kada mjeriš i važi ravnom (tj. poštenom) vagom. To je najbolji način i najbolji rezultat.” (Kur’an 17:35)

Zabrana podmićivanja

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Blud se neće pojaviti među ljudima, a da ne budu kažnjeni glađu, ni mito se neće pojaviti među ljudima bez oni su kažnjeni terorom.” (Tirmizi)

Izbjegavanje gomilanja

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ne zadržavajte svoj novac tako što ga brojite (tj. gomilajući ga), (jer ako biste to učinili), Allah bi vam također uskratio svoje blagodati.” (El-Buhari)

Isplata plaće radnika na vrijeme

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Allah kaže: „Trojici ću biti parničar na Sudnjem danu, a kom Ja budem parničar pobijedit ću ga: Čovjeku koji mi je dao zavjet pa ga prekršio, čovjeku koji proda slobodnu osobu i za to uzme novac, i čovjek koji unajmi radnika pa kada mu ovaj posao završi on mu ne da nagradu.“ (El-Buhari)

Pomirenje

Allah kaže: “Nepravda se može uzvratiti istom mjerom, a onoga koji oprosti i izmiri se Allah će nagraditi; On, uistinu, ne voli one koji nepravdu čine.” (Kuran 42:40)

Poštovanje i ljubaznost prema ženama

Allah kaže: “O vjernici, zabranjuje vam se da žene kao stvari nasljeđujete, preko volje njihove, i da im teškoće pričinjavate, s namjerom da nešto od onoga što ste im darovali prisvojite, osim ako budu očito zgriješile. S njima lijepo živite! A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao.” (Kuran 4:19)

Poštovanje prema nemuslimanima

Allah kaže: “I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najljepši način, ali ne i sa onima među njima koji su nepravedni – i recite: ‘Mi vjerujemo u ono što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno vama, a naš Bog i vaš Bog jeste – jedan, i mi se Njemu pokoravamo.’” (Kuran 29:46)

Zaključak

Ova kompilacija, iako je samo mali djelić, dokazuje da je islam kao savršena religija za cijelo čovječanstvo doista potpun i najbolji način života za sve. Služi kao najbolje rješenje za sve vrste problema koliko god oni bili zbunjujući. Islam je apsolutni odgovor za one koji traže savršenu vjeru i potpuni način života. On nas vodi u uravnotežen život, onaj koji nas čini sretnima i zadovoljnima na ovom i na budućem svijetu. To je put do postizanja vrhunskog uspjeha u vječnom svijetu koji dolazi. Ukratko, islam, kao potpuni put za sve, je Allahova milost prema cijelom čovječanstvu.

Izvor: www.islamweb.net

Click to comment

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *