Connect with us

Kosovo

Grantove za unapređenje u iznosu od 8,3 miliona evra dobija 11 opština

Objavljeno

-

Ministarstvo administracije lokalne samouprave potpisalo je ugovor s 11 opština o šemi grantova za unapređenje u iznosu od 8,3 miliona evra.

Opštine koje će imati koristi od ove šeme su Orahovac, Obilić, Skenderaj, Suva Reka, Kačanik, Štimlje, Mališevo, Dragaš, Ranilug, Parteš i Peć. Ministar administracije lokalne samouprave, Eljbert Krasnići, istakao je da se ovaj grant zasniva na relevantnom zakonu koji je usvojila Skupština Kosova.

“Kada govorimo o grantu za unapređenje, moram da vas podsjetim da su prethodne vlade procenjivale ovaj grant na 4 miliona evra. Od 2021. do 2023. godine finansirano je preko 143 projekta uz podršku od 20 miliona evra. Za 2024. godinu izdvojeno je dodatnih 8,3 miliona evra za druge projekte”, izjavio je on.

Zamenik premijera Besnik Bisljimi naglasio je da je reforma javne uprave u zemlji ključni korak ka integraciji u Evropsku uniju.

“Polazna tačka za svaki uspeh na putu ka EU jeste, bila je i ostaje moderna, efikasna, odgovorna i transparentna javna uprava, te što je veoma važno, depolitizovana javna uprava”, rekao je Bislimi.

Ambasador EU na Kosovu, Tomas Suniog, ocenio je ovu šemu grantova kao “inovativni mehanizam koji promoviše performanse opština i približava građane lokalnoj administraciji”.

“Poboljšanje efikasnosti kosovskih opština ključan je aspekt dobrog upravljanja, a transparentna javna uprava koja dobro funkcioniše unapređuje živote građana i doprinosi njihovom blagostanju”, istakao je šef Kancelarije EU na Kosovu.

(RTK)