Connect with us

Lokalne

Gorski i rekanski kraj nastavljaju saradnju s ciljem stvaranja boljih uslova za putovanje i olakšanu komunikaciju

Objavljeno

-

Četvrtak, 01. 09. 2022.- Delegacija iz Dragaša posjetila je opštinu Mavrovo i Rostuše u S. Makedoniji. Inicijatori ove posjete, čiji je cilj približavanje stavova dveju opština po pitanju stvaranja boljih uslova za putovanje i olakšanu komunikaciju, bili su istaknuti aktivisti za otvaranje ovog graničnog prijelaza, muzičar i režiser Murat Muška i aktivista Adnan Mutaš.

Nuhija Tairovci, direktor uprave za zaštitu i spašavanje u opštini Dragaša razgovarao je sa predsjednikom Opštine Mavrova i Rostuše, Medatom Kurtovskim, sa direktorom nacionalnog parka Samirom Ajdini, i poslanicom u makedonskom parlamentu Belkizom Zekiri.

Predsjednik Opštine Mavrovo i Rostuše, Medat Kurtovski je rekao da sinhronizovano sa svim predstavnicima iz zajednice Torbeša u Makedoniji, pokušavaju ubrzati procees rekategorizacije puta prema Restelici, čime bi put sa opštinskog nivoa prešao na državni, što bi omogućilo ubrzanu intervenciju na ovoj deonici koja je bez asfalta. Napomenuo je da je od izuzetnog značaja neumoran rad aktivista sa obadvije strane koji permanentno vrše pritisak na predstavnike kako ne bi ova obaveza oko graničnog prijelaza i osposobljavanje puta za normalan saobraćaj ostala u drugi plan.

“Bez obzira na sve mi ćemo čim prije probati osposobiti, odnosno poboljšati stanje makadama, time što ćemo mašinama poravnjati i popuniti tucanikom najlošije deonice, tako da barem uslovi za kretanje automobilima do izgradnje asfalta budu normalniji”, kazao je Kurtovski.

Belkiza Zekiri je napomenula da im je u ovom momentu primarna upravo rekategorizacija puta i da ona sa pozicije poslanika vrši pritisak kako bi se procedura koja je započeta završila što prije, kako bi nakon toga mogli pokrenuti inicijativu izgradnje ove deonice do granice sa Kosovom.

Nuhija Tairovci kaže da je oduševljen prijemom od strane zvaničnika Mavrova i Rostuše na čelu sa predsjednikom Kurtovskim.

“Imali smo ozbiljan razgovor oko stvaranja bolje saradnje između opština Dragaš i Mavrovo i Rostuše. Akcenat je svakako bio na stvaranju boljih uslova za saobraćaj i komunikaciju, kao i otvaranje graničnog prijelaza na duži period, mislim još od 1. maja pa do kraja septembra. Sličnost mnogih kulturnih ceremonija, folklora, pa i jezika i obostrana želja za uspostavljanjem bolje i intenzivnije saradnje, ukazuju na neophodnost preduzimanja konkretnih koraka u ovom pravcu. Sa predsjednikom Medatom Kurtovskim dogovorili smo se da nastavimo sa komunikacijom i da se u skorije vrijeme susretnemo u malo širem sastavu i neke stvari konkretizujemo nekim pismenim sporazumom. I poslanica Belkiza je pokazala interesovanje za uspostavljanje institucionalne saradnje i sa svoje pozicije će takođe davati doprinos u jačanju odnosa na relaciji dveju opština”, kaže Tairovci.

Murat Muška je kazao da je ove godine granični prijelaz Restelica-Strezimir bio otvoren dosta dugo, ali je cilj da se stvore uslovi za normalno saobraćanje i da se ovaj granični prijelaz otvori onako kako dolikuje dvema državama, tačnije da se otvori za stalno, jer vjeruje da je to moguće. Kaže da mu se nije dopalo što je ove godine bilo dozvoljeno da se u S. Makedoniju puštaju samo kosovska vozila, čime je našim ljudima iz dijasore onemogućeno putovanje. Na nadležnima je da ućine sve kako bi za sljedeću godinu bio obezbjeđen prijelaz za sve sa kosovskim ličnim kartama, a da se na automobile to ne odnosi, jer svakako svaki automobile koji prelazi granicu mora imati osiguranje, to jest zeleni karton, kaže Muška.

Halil Halili aktivista iz Žirovnice koji drži lokal u selu i druži se sa Resteličanima radi na uspostavljanje jače veze i stvaranju boljih uslova. Svo vrijeme je bio prisutan i dao je doprinos svojim jasnim stavom o stavljanju akcenta na prioritetu uspostavljanja bolje saradnje dveju opština.

Prema svemu sudeći, interesovanje je obostrano i očito da je otvaranje ovog graničnog prijelaza maker i na kratke termine, doprinjelo uspostavljanju kontakata sa rekanskim krajem i sa bratskim narodom u susjednoj S. Makedoniji. Očekujemo da će iz ovoga proizići konkretni koraci i da će u narednoj godini biti bolji uslovi u odnosu na ovu godinu. Predstavnici iz Opštine Dragaš bi se trebali potruditi oko stvaranja uslova za prelazak i onih iz dijaspore, jer je tako očito da bi baš oni bili ti kojii bi u mnogome povećali broj prelazaka.

Granični prijelaz prema S. Makedoniji preko Restelice, i ove godine je bio otvoren na tri mjeseca, ali za razliku od prošlih godina, ove godine je bio zabranjen prelazak granice vozilima sa stranim tablicama.