Connect with us

Kosovo

Zdravstveni radnici na Kosovu godinama bez sistematskih pregleda

Objavljeno

-

Na Univerzitetsko-kliničko-bolničkom centru (UKBC) Kosova godinama unazad nije urađen ljekarski sistematski pregled zaposlenih, iako zakon to predviđa.

Nesprovođenje sistematskih pregleda predstavlja kršenje zakona, zaključak je Inspektorata rada koji funkcioniše u okviru Ministarstva finansija, rada i transfera Kosova. Radio Slobodna Evropa je imao uvid u odluku koju su doneli 11. januara.

Inspektorat je zbog ovoga sa 1.000 evra kaznio Univerzitetsku bolničku i kliničku službu, u čijoj nadležnosti je Kliničko-bolnički centar.

Postupajući na osnovu zahtjeva Ljekarske komore Kosova, Inspektorat rada je od UKBC zatražio da sve zaposlene pošalje na ljekarski pregled.

Sistematski pregled na Kosovu obuhvata, osim fizičke provere i laboratorijskih testova, i psihijatrijske nalaze o mentalnom zdravlju.

Iz ljekarske komore Kosova su za RSE potvrdili da zaposleni u UKBC Kosova nisu podvrgnuti ovim pregledima.

“Najmanje pet godina nije bilo sistematskih pregleda”, kaže predsjednik ljekarske komore Kosova Pljeurat (Pleurat) Sejdiu.

Takva situacija za sobom povlači posledice.

Neki od ljekara sa kojima je RSE razgovarao, navode da u UKBC Kosova ima najmanje deset zaposlenih, među kojima su ljekari i srednji kadar, koji u otežanom psihičkom stanju obavljaju svoje dužnosti.

Podvlače da su među tim radnicima i oni koji koji ulaze u operacione sale kako bi izvodili hirurške zahvate.

Doktori sa Klinike za psihijatriju su za RSE potvrdili da postoje spisi koji dokazuju otežana psihička stanja nekih njihovih kolega u UKBC Kosova.

RSE se tim povodom obratio direktoru Klinike za psihijatriju Fatonu Kutlovciju, ali on nije želeo da komentariše to pitanje. Odgovor nije stigao ni iz Kliničke službe Kosova.

RSE je došao do ljekarskog izvještaja u kome se vidi da je jedan ljekar, koji ima psihičke tegobe (identitet poznat redakciji), za dvije godine obavio 15 operacija na klinici na kojoj radi, primio preko 300 ambulantnih posjeta i imao oko novih 20 prijema.

Nadležni na Klinici za hirurgiju za RSE kažu da su upoznati sa takvim slučajevima, ali ne žele javno da govore na tu temu pošto “ne postoji dokument koji dokazuje da oni imaju neku dijagnozu”.

Neki od ljekara sa kojima je RSE razgovarao kažu da na pojedinim klinikama ima i medicinskih sestara koje se nalaze u otežanom psihičkom stanju a rade sa pacijentima.

Kako kažu, najmanje po jedan takav slučaj postoji na Klinici za radiologiju, vaskularnu hirurgiju, psihijatriju, anesteziologiju, ali i na drugim odeljenjima.

Iz ljekarske komore Kosova takođe za RSE potvrđuju da ima ljekara sa dijagnozom mentalnih bolesti i da uprkos tome rade.

“Imamo podatke o najmanje dva takva slučaja. Svesni smo da, s obzirom na pritisak koji trpe ljekari, takvi problemi mogu da nastanu, ali te slučajeve ne treba stigmatizovati. Tražili smo i informacije od nadležnih institucija koje su potvrdile tako nešto”, kaže predsjednik Ljekarske komore Kosova Pljeurat Sejdiu.

Ovako nešto se dešava, ocjenjuje dalje on, kao posljedica nepoštovanja propisa i Zakona o radu. Podvlači da je posebno problematično to što se ne rade sistematski pregledi.

“Poslodavci i ne samo oni, svi moraju da se bave tim slučajevima kako bi se pronašlo rješenje, jer mislim da su to pitanja koja se mogu kontrolisati i koja su u interesu zdravstvenog radnika i onih koji dobijaju usluge od ljekara. Vrijeme je da počnemo sa sistematskim pregledima, kao i svuda u svijetu”, poručuje Sejdiu.

Šta kaže zakon?

U Zakonu o bezbjednosti i zdravlju na poslu navodi se da je “poslodavac dužan da zaposlenog pošalje na ljekarski pregled prije raspoređivanja na radno mjesto u posebnim uslovima”, odnosno da se utvrdi njegovo zdravstveno stanje, fizičke i psihičke sposobnosti.

Na osnovu zakona, poslodavac je takođe dužan da zaposlenima obezbjedi ljekarske preglede u licenciranim zdravstvenim ustanovama najmanje jednom u tri godine.

Zaposleni koji se izlažu zračenju, preglede moraju da rade na svakih šest mjeseci.

“Posljednji sistematski pregled u našoj bolnici je obavljen u novembru 2016. godine”, kaže za RSE direktor Opšte bolnice u Gnjilanu Arsim Emini.

Dodaje da nije kompetentan da procjeni da li među zaposlenima ima onih sa psihičkim tegobama, odnosno da to treba da saopšti komisija sastavljena od psihijatara.

“Ipak, verujem da ih ima. Sumnjam da ima takvih i trebali bi da se liječe, a neki se ne liječe”, kaže Emini.

Da li se prijavljuju psihičke tegobe?

Prparim (Berisha) Beriša, predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika u Univerzitetsko kliničko bolničkom centru Kosova, za RSE kaže da ima osoblja, ljekara i medicinskih sestara, koji se nalaze u otežanom psihičkom stanju a i dalje pružaju usluge pacijentima.

“Oni slučajevi za koje znamo imaju teška akutna mentalna oboljenja, ali i druga oboljenja, kao što su rak i druge bolesti… nisu podobni da rade tu gdje rade”, kaže Beriša.

Dodaje da se ti slučajevi nisu prijavljivali nijednoj instituciji koja se bavi tom problematikom.

“Ne znam zašto se ti slučajevi ne prijavljuju. Moguće je da se ne prijavljuju zbog stigme, mada mislim da je pogrešno, trebalo je prijaviti te slučajeve. Nije dobro čekati da nam neko ukaže na grešku, pa onda reagovati. Mislim da relevantni mehanizmi, Ministarstvo (zdravlja), treba da formira komisiju koja će se hitno pozabaviti tim slučajevima i da se za neka lica odrede druga radna mjesta”, kaže Beriša.

Pojedini ljekari smatraju da se ovakvi slučajevi ne prijavljuju jer “ne funkcionišu institucionalne halke” unutar Kliničko bolničkog centra.

“Svi treba da se bave takvim slučajevima. Nema direktora Klinike koji ne poznaje dobro svoje osoblje i njihove potencijalne poremećaje”, kaže za RSE jedan psihijatar.

Mimoza (Shahini) Šahini, po profesiji dječji psihijatar na Univerzitetsko kliničko bolničkom centru, u izjavi za RSE ocjenjuje da zaposleni koji pati od teškog hroničnog mentalnog poremećaja ne može da obavlja svoj posao.

“Zaposleni može da bude problematičan kada ima ozbiljne probleme sa mentalnim zdravljem zbog kojih ne može da obavlja posao kako treba. Takođe, i kada ne može da održi stabilan odnos sa timom u kome radi zbog problema vezanih za mentalno zdravlje”, ocjenjuje Šahini.

Podvlači i da zaposleni mogu da biraju da li će da prijave psihičke probeme, imajući u vidu da tako nešto nije obavezno.

“Dijagnostikovane mentalne bolesti su dio medicinskih podataka te osobe i kao takve su zaštićene zakonom. Poslodavci mogu da rizikuju da izgube posao ako iznesu neku informaciju bez saglasnosti te osobe”, objašnjava Šahini.

Ljulje Aljidema (Lule Alidema), klinički psiholog na Kosovu, kaže da ne može da razume kako neko može da radi u zdravstvu ako ima psihičkih problema, niti kako se tako nešto opravdava.

Napominje da je situacija još ozbiljnija ukoliko takva osoba radi na hirurgiji.

“To je svakako opasno za pacijenta. Pacijent je tamo upućen da mu pomognu profesionalci koji su obučeni i koji su dali zakletvu da će pomagati, liječiti i spašavati živote, a ne da ih ugrožavaju”, kaže ona.

U Univerzitetsko kliničko bolničkom centru Kosova se na liječenje upućuju građani iz raznih delova zemlje.

Posljednji podaci iz 2021. godine pokazuju da je u UKBC Kosova pruženo 6,5 miliona usluga.

Inače, Kosovo se suočava sa problemom manjka zdravstvenih radnika, o čemu je RSE već izvještavao. Zbog toga su mnogi prinuđeni da rade prekovremeno ili da često dežuraju.

Deficit anesteziologa i medicinskih tehničara

Na UKBC Kosova je više nego upola manje anesteziologa nego što bi trebalo da ih bude. Trenutno radi njih 48, dok bi prema potrebama i zahtjevima trebalo da ih bude 120.

Na osnovu podataka Ljekarske komore Kosova, u periodu od 2018. do 2021. oko 580 ljekara je napustilo Kosovo.

RSE se povodom navoda da u Univerzitetsko kliničko bolničkom centru Kosova rade ljekari sa psihičkim tegobama obratio Upravnom odboru ove institucije, ali do objavljivanja ovog teksta odgovor nije stigao. Nije odgovorilo ni Ministarstvo zdravlja, kao ni inspekcija koja funkcioniše u okviru nadležnog ministarstva.

(Radio Slobodna Evropa)