Connect with us

Kosovo

Za 18 opština centralna vlast nije izdvojila sredstva za kapitalne projekte

Objavljeno

-

Oko 18 opština neće dobiti nijedan cent od centralnog nivoa vlasti, za nove kapitalne investicione projekte, izjavio je za Radio Kosovo, izvršni direktor Asocijacije kosovskih opština Sazan Ibrahimi.

Američka privredna komora ocjenjuje da će nedostak ulaganja u kapitalne projekte uticati na stopu privrednog rasta. Stručnjaci za privredu kažu da će to imati širok uticaj kako na građane tako i na privredu.

Izvršni direktor Asocijacije kosovskih opština Sazan Ibrahimi rekao je za Radio Kosovo da je tokom sastanka sa premijerom jedna od glavnih tema razgovora bilo uspostavljanje Granta 4 koji bi stvorio finansijsku jednakost za kosovske opštine.

„Gradonačelnici opština traže da se ovaj Grant uspostavi što je prije moguće, jer u pojedinim slučajevima smatraju da postoji finansijska nejednakost prema opštinama za razvoj kapitalnih projekata, takođe u Zakonu o izdvajanju budžeta za 2023. vidi se da oko 18 opština ove godine neće imati koristi ni centa od centralnog nivoa za nove kapitalne investicione projekte“, rekao je Ibrahimi.

Predsjednik Američke privredne komore Kosova Arian Zeka istakao je u izjavi za Radio Kosovo da će nedostatak ulaganja u kapitalne projekte neminovno uticati na stopu privrednog rasta.

„U izvještajima međunarodnih organizacija rečeno je da je ekonomski rast koji karakteriše Kosovo poslednjih godina rezultat potrošnje, a samim tim i uticaja doznaka iz dijaspore, ali u isto vrijeme i kao rezultat kapitalnih investicija. Ako su kapitalne investicije jedan od dva najvažnija stuba države, automatski zaključujemo da će nedostatak kapitalnih ulaganja ili netrošenje ovih sredstava koja su predviđena za kapitalna ulaganja u datoj budžetskoj godini, neminovno uticati na stopu ekonomskog rasta”, ocjenjuje Zeka.

Profesor ekonomije Fadilj Osmani smatra da se svaki novac koji ne kruži može nazvati lošim upravljanjem.

„Možemo slobodno reći da se novac koji ne ulazi u opticaj ne može nazvati drugačije nego lošim upravljanjem. Mislim da će to uticati i na ostale građane ili poslovnu zajednicu da se zaduže, što je rezultiralo da samo u prva tri meseca oko 70.000 klijenata je otišli ​​u banke po kredite“, kazao je Osmani.

Prema izvještaju Instituta GAP, od ukupno oko 811 miliona evra za koje se očekuje da budu kapitalna ulaganja, 611 miliona evra ili 75 odsto su nastavak prethodnih projekata, a oko 200 miliona evra planirano je za nove kapitalne projekte. Od ovog iznosa za nove projekte, oko 26 odsto ili 51 milion evra izdvaja se za centralni nivo, a ostatak za lokalni nivo. Od 51 miliona evra novih kapitalnih investicija na centralnom nivou ove godine, 22 miliona evra je opredeljeno za konkretne projekte u opštinama.

(Radio Kosovo, RTK2)