Foto: Usen Čoko

Pjesma “Vrbice” danas je omiljena pjesma mnogih pjevača i etno grupa. Nekada se izvodila i bila je omiljena samo u Gori, gdje je i nastala. Izvodili su je i izvode je pjevači iz Gore, a posljednjih godina je izvode i pjevači iz regiona. Izvodi je ko kako hoće i kome kako odgovara, pa smo od jedne “Vrbice” dobili plantažu vrba ili jednu rasečenu “Vrbicu”.

Pjesma govori o ženi srednjih godina, koja se jednog proljeća u razgovoru sa vrbom prisjeća djetinjstva, djevojačkih dana, mladosti i svog bračnog života.

Postoji više verzija, nijedna nije kompletna. U knjizi Haruna Hasanija “Goranske narodne pesme” zapisana je u deset verzija. Postoji oko 6 izvornih audio zapisa (Arza Redžeplari, Arif Redžepi, Asan Muška, Fejzo Brenoli, Zujbidin Hodža i rah. Sadik Vurani).

U Arifovoj i Zujbidinovoj verziji stoji “vrbo zeljena đurđevdenova”, dok Asan, Arza, Fejzo i rah. Sadik kažu “vrbo zeljena razeljeneta”. Izuzev Fejza, svi gorski izvođači su izostavili početak, odnosno to da je djevojci umrla majka, te da je ona ostala sa amidžom i da je kasnije amidža udaje za ovčara. U Fejzovoj verziji nema nastavka, odnosno uopšte se ne spominje njen život nakon majčine smrti. U verziji Asana, Arifa, Arze, Fejza i rah. Sadika, govori se o životu sa ovčarom, sa kojim u trenutku razgovara sa vrbom nije živjela.

Ovo je tekst najkompletnije i najorginalnije verzije

Vrbice vrbo zelena,
vrbo zeljena razeljeneta,
šo si se toljko razvila,
šo si se toljko razvila,
vrbo zeljena razeljeneta,
zar nesi gajlje imala?

Vrbice vrbo zeljena,
vrbo zeljena razeljeneta,
naveni granke do zemna,
naveni granke do zemna,
vrbo zeljena razeljeneta,
ja da ti kažem derotiji.

Stara som majka imala,
vrbo vrbice e drugarice,
ona mi ge brala gajljina,
ona mi ge brala gajljina,
vrbo vrbice e drugarice,
som rasla som se širila.

Otka mi umre majčica,
vrbo vrbice e drugarice,
majčica me ostai amiđi,
majčica me ostai amiđi,
vrbo vrbice e drugarice,
amiđa me dade ofčaru.

Ofčara som go imala,
vrbo vrbice e drugarice,
do sret noć som go čekala,
do sret noć som go čekala,
vrbo vrbice e drugarice,
na sret noć se uspivala.

Na penđer som prespivala,
vrbo zelena razeleneta,
so našarene ručice,
so našarane ručice,
vrbo vrbice e drugarice,
so čatmosane veđice.