Zgrada bivše mjesne zajednice u Restelici

Ovih dana je Vlada R. Kosova donijela odluku kojom se odobrava eksproprijacija za dva objekta u Restelici, izgrađena na parcelama društvene svojine a koja su ranije data na trajno korišćenje Društvenom preduzeću “Šarproizvodi”. Riječ je o objektu bivše mjesne zajednice i otkupnom centru (Agrocentar).

Opština Dragaš je u septembru 2011 god. započela realizaciju projekta izgradnje Centra zajednice u Restelici, vrijednog 60 000 €, ali je prilikom početka rušenja objekta spriječena sudskim sporovima i od strane preduzeća i od strane korisnika lokala. U nedostaku dokaza tužioci su prilagali i falsifikovana dokumenta, ali su ipak uspjeli da spriječe izgradnju centra, a namjenjeni novac je vraćen u suficit.

Pomenuti sporovi su, naravno okončani u korist opštine, ali je i dalje, zahvaljujući pojedinim političarima koji su odlagali rješavanje ovog važnog problema, Restelica ostala bez svog centra zajednice.

Donošenjem ove odluke konačno je otklonjena i zadnja prepreka za izgradnju centra zajednice i doma kulture, za šta zapravo i proglašen javni interes od strane opštine.

Zgrada bivšeg Agrocentr
Zgrada bivšeg Agrocentra

Vlada Republike Kosova odluka