Connect with us

Kosovo

Vlada do kraja septembra ispunila 47 odsto zakonodavnog plana

Objavljeno

-

Vlada Kosova je, do kraja septembra, ispunila 47 odsto zakonodavnog plana, uprkos činjenici da je taj plan menjala više od pet puta, odlažući rok za usvajanje nacrta zakona, piše Zakletva za pravdu.

Vlada je 25. januara usvojila zakonodavni program za ovu godinu, koji je predvideo usvajanje ukupno 100 nacrta zakona.

I pored toga što je pet puta menjala i dopunjavala ovaj program, odlažući rok za usvajanje nacrta zakona, procenat realizacije nije premašio polovinu akata koji bi trebalo da budu usvojeni i prosleđeni Skupštini.

Prema posljednjim izmjenama, na sjednici vlade 9. jula, gdje su dodata četiri nacrta zakona i promenjen rok za usvajanje 13 predloga, vlada je je odobrila više od 45 predloga zakona, od 98 planiranih.

Najviše predloga zakona je izglasano Ministarstvu odbrane, svih 100 odsto, kabinetu premijera 75 odsto, Ministarstvu prosvete, nauke, tehnologije i inovacija 75 odsto, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja 75 odsto, Ministarstvu životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture 63 odsto, Ministarstvu pravde 60 odsto i Ministarstvu finansija, rada i transfera sa 52 odsto.

Ispod 50 odsto izglasanih predloga zakona ostali su Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine, Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspora i Ministarstvo kulture, omladine i sporta.

Uprkos planovima, Ministarstvo privrede nije odobrilo nijedan predlog zakona. U oktobru je usvojen jedan zakon.

Od 46 nacrta zakona koji su obrađeni za Skupštinu Kosova tokom ove godine, parlament je usvojio 17 u drugom čitanju, još uvek nije usvojio 24 uprkos činjenici da su proceduralni rokovi prošli, dok pet nacrta zakona nije razmotreno, jer su obrađeni u septembru mjesecu.

Na dva i po mjeseca do kraja godine, vlada je ispunila samo 34 odsto ukupnog zakonodavnog plana.

Promene urađene tokom ove godine donele su broj od 140 zakona planiranih za usvajanje do kraja godine.

Prema odlukama objavljenim na sajtu kabineta premijera, čini se da je Vlada usvojila samo trećinu nacrta zakona koji su planirani za usvajanje.

Vlada je i na posljednjoj sjednici odlučila da promeni zakonodavni plan. Prema riječima premijera Aljbina Kurtija, vlada je prinuđena da skine neke predloge zakona sa dnevnog reda jer postoji veliki broj nacrta zakona koji treba da budu usvojeni do kraja godine.

“Zbog velikog broja nacrta zakona za usvajanje ove godine, prinuđeni smo da neke od njih odložimo za sljedeću godinu”, rekao je Kurti.