Direktorijat Kulture omladine i sporta u saradnji sa Opštinskom direkcijom za obrazovanje i ove godine organizuje tradicionalnu kulturnu manifestaciju pod nazivom “Festival omladine 2018”.

Festival je otvoren 03. 05. 2018. godine. Svoj program je predstavilo nekoliko škola:

1. “Fetah Sylejmani”, Dragaš
2. “Restelica”, Restelica
3. “Samidin Emini”, Kuk.

Festival će se nastaviti u narednim danima, a trajaće do 10. 05. 2018. godine. Ovo je šesnaesti festival zaredom.

Lirim Hajredini, direktor Direktorijata Kulture omladine i sporta zahvaljuje svima koji su pomogli i olakšali organizaciju ove manifestacije.