U posljednjem izdanju Svetla Gore pogledajte prilog o gorskoj nošnji nekada i sada.