Sve bila pohubava ruka šo dava ot ruka šo traži i zima.

Mlogo puti belja mu dohođa čujeku doglava ot jezik negof šo će mu zborne.

Ako davaš, dadi ama nikoj da ne te viđi, dosta će ti bide Allah šo te viđi.

Ot davane sadaka ne se ofukaruje tuku se ozengiljuje.

Ka davaš sadaka, ruka da ne ti bide ni ozgora ni ozdola, zbarapčige ruke ka boš se rukuješ (pazi da ne te upazi ponižen togua šo zima).

Iz knjige “Čekmedže 3” autor Ramadan Redžeplari (rah.)