Danas je održana 11-a vanredna sjednica SO Dragaš. Sjednica je sazvana na zahtjev nekoliko odbornika. Na dnevnom redu sjednice bila je samo jedna tačka: Razmatranje i donošenje odluke o prekidu daljih investicija za izgradnju mini–hidrocentrala na cjeloj teritoriji opštine Dragaš.

Nakon burene rasprave koja je trajala oko tri sata, usljedilo je glasanje. Sa 15 glasa za, 7 protiv, i 1 uzdržan, SO Dragaš donijela je odluku o prekidu daljih investicija za izgradnju mini–hidrocentrala na cjeloj teritoriji opštine Dragaš.

S obzirom da problem hidrocentala pogađa područje Gore, važno je napomenuti da je od 7 odbornika sa područja Gore, 5 odbornika glasalo za prekid daljih investicija za izgradnju mini–hidrocentrala. Odbornik JGP-a Selman Osmani glasao je protiv ove odluke, a Hatidža Šeh, takođe odbornik JGP-a bila je uzdržana.

SO Dragaš je na 10-oj sjednici dala saglasnost DOO “SHARR PLLANINA VODE” iz Dragaša za izgradnju hidrocentrale u Brodu. Nakon ovog zahtjeva upućeno je još nekoliko sličnih zahtjeva, pa je to upravo bio i razlog sazivanja današnje vanredne sjednice.