Foto: gorapress.net

Danas je održan sastanak štaba za vanredne situacije u opštini Dragaš. Sastanak je održan u sali skupštine opštine, kako bi se ispoštovala preporuka Ministarstva zdravstva koja se odnosi na poštovanje distance u zatvorenom prostoru. Svi članovi kriznog štaba su nosili zaštitnu opremu.

Sastanku štaba za vanredne situacije prisustvoali su komandir stanice policije u Dragašu, i predsjednik islamske zajednice u Dragašu.

Sastankom je rukovodio gradonačelnik opštine Dragaš, Šaban Šabani, koji je prisutne obavjestio o situaciju u opštini koja je nastala nakon pojave virusa “COVID 19” i na Kosovu.

Na sastanku je konstatovano da je situacija u opštini Dragaš stabilana, da za sada nema slučajeva zaraze u ovoj opštini, te je naglašeno da inspekcija vrši kontrolu sprovođenja mjera koje je donjelo ministarstvo finansija, Vlada Kosova i preporuke koje su donjete od strane gradonačelnika Opštine.

Gradonačelnik opštine je naglasio da je snabdevanje osnovnim životnim namirnicama redovno, ali da postoji problem na čitavom Kosovu oko snabdevanja brašnom. Nekontrolisana kupovima zbog panike koja je zavladala među građanima dovela je do nestašice brašna.

“Mi pratimo situaciju i veoma brzo ćemo krenuti u pomoć porodicama koje nemaju osnovne životne namirnice, a prije svega brašno. Prema informacijama koje imamo sve pekare u našoj opštini rade normalno i u prodavnicama ima hleba dovoljno, kako u Dragašu tako i u svim selima gdje ima prodavnica”, kazao je Shabani.

Takođe je na sastanku izvršena procjena o broju staračkih domaćinsatva i razmatran je način pomoći u narednom periodu starim i iznemoglim licima, koja žive u selima naše opštine.

Sa sastanka štaba za vanredne situacije upućen  je apel građanima da ne stvaraju paniku i da se pridržavaju upustva Vlade Kosova koje se odnose na kretanja i okupljanje u većim grupama, kao i na održavanju lične higijenje, prije svega redovnog  pranja ruku. Takođe je naglašeno da svi koji imaju potrebe ili osjećaju neke siptome koji ukazuju na zarazu od korona virusa mogu da se jave na telefon: 029 -281-094.

Nadležne službe opštine u saradnji sa policijom i direktorijatom zdrastva, te predstavnicima sela, napravili su spisak svih osoba po selima koji su u poslednjih mjesec dana došli iz zemalja zapadne evrope i zemalja u okruženu, došli ili na kratko boravili u našu opštinu.

Prema toj statistici oko 120 građana opštine Dragaš boravilo je u našu opštinu iz zemalja zapadne Evrope i oko 200 iz bivših jugoslovenskih republika, neki su bili veoma kratko a neki su ostali.

Policija i nadležne službe imaju ove informacije i neki od njih su pregledani u zdrastvenim institucijama i za sada nema niko da je od njih zaražen. Sa satanka štaba za vanredne situacije upućen je apel svima onima koji su došli u našu Opštinu iz zemalja koje su pogođene korona virusom, da sede u izolaciji kako ne bi ugrozili naša stare. Građani moraju biti svjesni situacije kako svojim ponašanjem koje nije u skladu sa preporukama ne bi ugrozili druge.

Zdrastvene ustanove u opštini Dragaš prate situaciju i preduzimaju sve mjere koje su u skladu sa preporukama ministarstva zdrastva.

Na kraju sastanka upućen je apel građanima da budu solidarni jedni prema drugima u ovom veoma teškom periodu kroz koji prolazi svjet, a upućena je i  molba mladima da pomažu stare u selima, naročito oko nabavke namirnica i lijekova.