Sejdija Ajdarlar – Sejdo je rođen 1948. godine u Globočici (Gora), u kojoj je proveo najveći dio života. Preselio je 2013. godine, u 65-oj godini života.

Završio je Višu pedagošku školu – odsjek Likovna umjetnost, kao i Pravni fakultet, u Prištini.

Radio je kao nastavnik likovnog vaspitanja u Osnovnoj školi “5. oktobar” u Kruševu.

Bio je odličan slikar, među najboljima u Gori. Motive za svoje slike nalazio je na Šar-planini i Gori, koju nikad nije napustio.

Živio je skromno i povučeno. Bio je izuzetno obrazovan i načitan.

Sadik Idrizi