Veljid Hadžisin, odbornik u Skupštini Dragaša, službenici iz direktorijata za hitne intervencije i patrola policije obišli su danas klizište u Restelici (Crven Kamen).

“Pošto je u pitanju veliko klizište, trenutno ne može da se preduzme ništa osim da se sakupi voda u jednom kanalu ili u crijevu, jer voda sada popunjuje pukotine i sve više stvara teret. Drugo što treba da se uradi je da se slomi kamenje koje je pomjereno da se ne bi obrušilo. Zato, sutra od 09:00h na teren će izaći patrola policije koja će zaustavljati saobraćaj po potrebi dok se otkloni opasnost od kamenja.

Pozivaju se svi ljudi koji mogu da pomognu da se otvori kanal da se usmeri voda jer ona stvara opasnost i može ponovo da pokrene klizište. Nakon toga opština će napraviti uvid za dugoročno riješenje šta bi trebalo da se uradi da bi se osposobio put i zaustavilo dalje klizanje.

Uz patrolu policije na licu mjesta će biti i nekolko ljudi iz ekipe za hitne intervencije iz Dragaša.

Još jednom apel svima koji su voljni da pomognu jer se radi o svima nama.”, stoji u tekstu kojeg je objavio Veljid Hadžisin.