Utorak, April 24, 2018

06:00 – 09:00h Sabahajrola Goro (Stare gorske pesme, recitacije od gorske autori, aktuelnosti od Gora)

09:00 – 10:00h Sevdaliske dakike (Tupani i svirle, narodne kola i igre od Gora)

10:00 – 13:00h Narodna muzika

13:00 – 15:00h Poslje pladno so radio Gora (Emisija so različit sadržaj)

15:00 – 16:00h Koktel hit (Emitujeme razne hitoi)

16:00 – 18:00h Poselami, posakaj, čestitaj (Termin ostajen za Vas, ako nemame naruđbine onda emitujeme muzika po naš izbor)

18:00 – 20:00h Radio Kosovo program na bosanskom

20:00 – 22:00h Povečera so radio Gora

22:00 – 06:00h Noćni program