Connect with us

Kosovo

Prizren: Počelo licitacijsko otimanje zemlje u Gornjem Ljubinju

Objavljeno

-

Uznemirenost mještana Gornjeg Ljubinja, nakon što je Agencija za privatizaciju postupkom izvršene, tzv. “Likvidacione prodaje imovine sa zapečaćenom ponudom“ (licitacijom) nepokretne imovine u seoskom ataru (dvije parcele Čalije – Bagremi), pokazala se opravdanim.

U povodu ovog pokenuta je sveopšta peticija domicilnog stanovništva, ali i mještana u dijaspori, te i uputilo “Protestno pismo široj javnosti”, domaćem i međunarodnim faktorima i ambasadama u zemlji. Između ostalog navodi se da su od strane ove agencije napadnuti “Interesi koji su od egzistencionanog karaktera za opstanak mještana i dalju životnu perspektivu“.

Istaknuto je da je “bezpresedana agencija prekršila sva elemntarna prava na njihov život, slobodu kretanja ljudi, stoke i dobara otimajući životni prostor, kapiju, žilu kucavicu na sjeverositočnom prilazu sela, u suportnosti sa svim međunarodnim Poveljama i Konvencijama o ljudskim pravima, ali i Ustava Kosova”.

Ovim povodom, jučer u poslijepodnevnim satima, zastupnici Gornjeg Ljubinja; Daut Maksuti, član Savjeta sela i sekretar Arsim Meta, te i odbornik u SO Sead Arifi razgovarali su sa zvaničnicima opštine Prizren.

Sencar Karamuço-direktor Direktorijata za geodeziju i katastar i Nehat Elshani, šef Kabineta predsjednika istakli su svoju posvjećenost u rješavanju ovog problema. Prenijeli su da je opština blagovremeno reagirala i da su Kosovskoj agenciji za privatizaciju predali zahtjev za obustavljanje licitacije i uzuzeća ovih “napadnutih” parcela.

“Nakon što smo bili upoznati od strane predsjednika Savjeta sela, Merdžana Osmanija, inače zastupnika u SO Prizren, poslali smo zahtjev agenciji, jedan sat prije početka licitacije. Mi smo uz vas i spremni smo kao opština ući u borč (dug) ukoliko zatreba da se podmire troškovi licitiranja“, kazali su zvaničnici opštine i istakli nadu da će se ovaj problem rješiti na zadovoljstvo mještana Gornjeg Ljubinja, a i same opštine.

A u daljem teksu “Protestnog pisma” između ostalog ističe se:
“Smatramo da je prodaja ovih parcela koje su bitne za razvoj našeg sela i naslanjaju se do, skoro, prvih kuća, smišljeni napad sa tendencijom iseljavanja Bošnjaka sa ovh prostora. Mi ćemo u daljoj borbi za naš opstanak i naša ljudska manjinska prava iskoristiti sva zakonska sredstva, od protesta do upoznavanja međunardne zajednice, stranih ambasada i vlada EU, Turske, USA i drugoh država, jer nemamo kuda”.

S toga, mi, dole potpisani, apelujemo na Vladu Kosova da uzme u obzir ovaj naš apel, da nas zaštiti u iskrenoj namjeri da sačuvamo svoj vjekovni životni prostor, da nam pomogne da nastavimo živjeti na njemu kao i naši pradjedovi koji se nisu suočavali sa ovakvom opasanošću koju trenutno nameće Agencija za privatizaciju i drugi faktori.

(Info-ks)