Nakon krivotvorenja katastarskih listova, ili pak “greške” koje su nastale u katastru u vezi pašnjaka u Restelici na lokalciji “Crn Kamenj”, nezadovoljni mještani (kao što su i mediji izvještavali), pokrenuli su proceduru u Opštini Dragaš i upoznali sve relevantne institucije, počev od Tužilaštva pa sve do Agencije za korupciju, o uzurpaciji pašnjaka “Crn Kamenj”, te održali seoski satanak na kome je traženo da se sve nepravilnosti nastale u katastarskim knjigama isprave, a te iste zahtjeve prenjeli i na javnom skupu koji je održan krajem godine u Sali SO Dragaš.

Zahjevi mještana su prenjeti gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika. Gradonačelnik je obećao da će od direktorijata zatražiti da se sve to preispita i u koliko ima odeđenih grešaka sve to ispravi. Skupu su prisustvovali i mediji pa se može vidjeti video zapis na kojem se govori o zahtjevima mještana.

Tim povodom je ekipa “Radija Bambusa” posjetila direktorijat Katastra i tom prilikom zatražila od direktora Beana Hadžiasana da informiše javnost šta je povodom nastale situacije urađeno i da li su sve nepravilnosti ispravljenje.

“Naš direktorijat je nakon dobijanja informacija povodom nastale situacije i pogreškama koje su nastale prilikom upisa određenih parcela, utvrdio da su prilikom upisa nastale greške pa je odlukom 06. Br. 951-68/2007, od 25. 11. 2019.godine, opštinska Katastarska Kancelarija u Dragašu, poništila predhodnu odluku od 10. 07. 2019. godine, i vratila parcelu P-70604037 KZ Restelica u prethodno stanje, jer prvobitna odluka koja se odnosila na cepanje parcele nije odgovarala dispozitivu presude P. Br. 162/93 od 1993. godine. Katastarska agencija sa sjedištem u Prištini je vratila u prvobitno stanje, gdje se može vidjeti na zvaničnoj web stranici, www.geoportal.rks-gov u KZ Restelica. Odluka o ukidanju predhodne odluke je bila poslata u KAK, te je od strane nadležne agencije na zvaničnom web sajtu vraćena u prvobitno stanje, istako je za “Radio Bambus” direktor Bean Hadžiasan.

Na pitanje kada će se ispuniti zahtjev Seoskog odbora Restelice o vraćanju broja za pašnjak “Crn Kamenj”, direktor je istakao, da će se i to vrlo brzo završiti, ali pošto to nije u nadležnosti Opštine, mi ćemo to poslati u Katastarsku agenciju Kosova koja će sve to ispraviti i vratiti u prvobitno stanje, kazao je Bean Hadžiasan.

Izvor: Radio Bambus