Protiv poslanika Srpske liste, Adema Hodže podignuta je optužnica od strane Osnovnog suda u Prizrenu, ogranak Dragaš.

Optuženi se tereti da je 26. novembra 2017. godine fizički napao Fatira Berzati, koji je tada bio zamjenik ministra za Ekonomski razvoj.

Prema navodima optužnice, oštećene strane Fatir Berzati i njegov brat Berzat Berzati, prilikom dolaska u stranačkim prostorijama Jedinstvene Goranske Partije (JPG) u Dragašu pozdravili su se sa predsjednikom stranke, (sada optuženim Ademom Hodžom), koji je odgovorio “Ti ne zaslužuješ da se pozdraviš sa mnom”.

Advokat optuženog Hodže, Hajrip Krasniqi, na telefonski poziv od strane KALLXO com, odbio da se izjasni povodom ovog pitanja:
“Ne mogu da dam nikakve informacije kao ni izjavu uvezi sa mojim klijentom, izgubio je povjerenje u Kosovo i nemogu da pričam putem telefona bez da se osiguram da ste zaista novinar”, izjavio je Krasniqi.

Prema optužnici, tokom razgovora, optuženi Adem Hodža je ustao sa fotelje i obratio se oštećenom Berzatu Berzati: “Izađi na ulicu zato što nisi član stranke i nemaš pravo da ostaneš ovde”.

Oštećeni Berzati je prilikom izlaska iz kancelarije udaren više puta nogom u leđa od strane optuženog Hodže, pa se potom okrenuo i udarao pesnicama i šakama u lice oštećenog Fatira Berzati.

Na osnovu ovoga, Hodža se tereti za krivično djelo fizičkog napada i prijetnje, sa gore navedenim datumom, vremenom i mjestom.

U optužnici se navodi da je optuženi ozbiljno zapretio oštećenima Fatiru i Berzatu Berzati. Optužuje se za krivično djelo napada, iz člana 187. paragraf 1. Krvičnog zakona Kosova, zasnovanog na optužnici, sa datumom, vremenom i mjestom koje je opisano ranije, optuženi Hodža je ozbiljno zapretio oštećenom Fatiru i Berzatu Berzati, rečima i djelom da če im se dogoditi nešto loše.

Prema optužnici, zastrašivanje je izvršeno na taj način da se obratio riječima: “ti i tvoj brat če te nestati, bit če te primjer za ostale, moja porodica je opasna” i nastavio je sljedećim riječima: Ti i tvoj brat če te zapamtiti ko je Adem Hodža, i da ću vam j****i *** *** p****u “, koji je, prema riječima tužilaštva, kod oštećene strane izazvao osjećaj straha, anksioznosti i nesigurnosti.

Hodža se tereti za izvršenje krivičnog djela zastrašivanja, u skladu sa članom 185. stav 1. Krivičnog zakona Kosova.

Fatir Berzati je obnašao dužnost zamjenika ministra u Ministarstvu ekonomskog razvoja, od 27. septembra 2017. do 6. decembra 2017.

Uz tvrdnje da bi sudija ovog slučaja, Sabaheta Kurteshi mogla biti pristrasna tjekom postupka i donošenja odluka, oštećeni Berzat Berzati je zatražio njeno isključenje iz sudskog postupka.

Zahtjev za izuzeće sudije Kurteshi, oštećeni Berzati, je zatražio u srijedu na ročištu održanom u Osnovnom sudu Prizren – Ogranak Dragaš, u Dragašu, i kao oštećena strana zatražio da se predmet prebaci u Osnovni sud u Prizrenu.

“Vidio sam vašeg supruga, da sa optuženim u dva navrata pije čaj i sumnjam da postoji sukob interesa. Optuženi je u ovom mjestu izuzetno politički utjecajan iz ovog razloga tražim vaše isključenje kao sudije ovog suda. Želim da se ovaj predmet sudi u Sudu u Prizrenu”, izjavio je oštećeni na sjednici u srijedu, kao i da je nezadovoljan sa kašnjenjima povodom ovog slučaja.

Zahtjevu za isključenje sudije Kurteshi se usprotivio branilac optuženog Hodže, advokat Hajrip Krasniqi.

“Sud je do sada postupao po odredbama krivičnog postupka na odgovoran način, i prethodni sudija se povukao iz slučaja zbog ovog pitanja. A kao razlog povlačenja je upravo bio da se iskljući mogučnost bilo kakve sumnje o mogućoj pristrasnosti, i vama je ovaj predmet dodjeljen kao sudija, što je u potpunosti regulisano odredbama Krivičnog zakona “, izjavio je advokat Krasniqi.

Izjavio je da su izjave oštećenih usmjereni na kompromitovanje ličnosti njegovog klijenta. Krasniqi je rekao da ovaj sud ne ispunjava lične želje stranaka, već djeluje u skladu s važećim odredbama. “S obzirom na to da imamo posla s malim gradom, vrlo je razumljivo da se ljudi mogu upoznati ili čak nasumično zadesiti na istim mjestima i susresti se bez potrebe da se bave pitanjima koja se tiču drugih članova njihove porodice, rekao je advokat Krasniqi.

U međuvremenu, sudija Kurteshi je prekinula saslušanje u srijedu, u kojim je traženo od oštećene strane da podnese zahtjev i u pismenoj formi. A na sjednici u srijedu su prisustvovali tužilac Mehreme Hoxha, svjedoci Selman Osmani, Abdullah Halilović i Enes Šerifi. Takođe, optuženi Hodža je bio prisutan. Prisutni su bili i zamjenik ministra Hamza Balje i njegov tjelohranitelj Enes Goran.