OiNŠ "Restelica"

Nakon završetka postupka javnog nadmetanja za grejanje za školsku 2019/20 godinu, počelo je snabdevanje škola ogrevnim sirovinama (drvetom i peletom).

Planirano je da ovaj proces bude završen brzo i u skladu sa potpisanim ugovorom.