Connect with us

Kosovo

Parlamentarna skupština glasala za članstvo Kosova u Savjetu Evrope

Objavljeno

-

Parlamentarna skupština Savjeta Evrope (PS SE) u utorak je u Strazburu usvojila izvještaj izvestiteljke za Kosovo Dore Bakojanis kojim se preporučuje članstvo Kosova u toj međunarodnoj organizaciji, bez ikakvog uslovljavanja.

Nakon rasprave koja je trajala više od dva sata i u kojoj je učestvovalo 59 poslanika, za prijem Kosova glasao je 131 poslanik, 29 je bilo protiv i 11 uzdržanih. Bila je potrebna dvo-trećinska većina prisutnih poslanika Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope iz 46 država članica.

Nakon današnjeg glasanja u PS SE, preostaje još da Savjet ministara država članica Savjeta Evrope glasa za članstvo Kosova, najverovatnije na godišnjem sastanku ministara 16. maja.

Tokom rasprave, izvestiteljka za Kosovo Dora Bakojanis je istakla da je Kosovo funkcionalna parlamentarna demokratija sa jakim garancijama za nezavisnost pravosuđa i osnovna ljudska prava.

Bakojanis je kazala da je nakon njenog izvještaja bilo mnogo primedbi koje nisu vezane za kriterijume članstva, već su se odnosile na državnost Kosova. Ona je zato pozvala poslanike da se državnost ostavi po strani i da se izglasa njena preporuka za prijem Kosova u Savjet Evrope.

Uoči današnje rasprave i glasanja o izvještaju, pojedine delegacije su u posljednjem trenutku podnele 15 amandmana. Najviše amandmana podnela je delegacija Srbije, koja je pored ostalog zahtjevala da formiranje Zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu bude obavezan preduslov za prijem Kosova u Savjet Evrope.

Sve amandamane je najpre odbio Komitet za politička pitanja i demokratiju, a potom i sama Parlamentarna skupština SE.

Jedini obavezan uslov koji je bio postavljen Kosovu odnosio se na vraćanje 24 hektara zemlje manastiru Visoki Dečani, prema presudi Ustavnog suda Kosova iz 2016. godine, koji je Vlada Kosova ispunila 13. marta.

Potom je 27. marta ove godine, Komitet za politiku i demokratiju Savjeta Evrope usvojio izvještaj Dore Bakojanis.

Kosovo je aprila 2023. prošlo prvu fazu procedure kada je Komitet ministara Savjeta Evrope odlučio da prosljedi zahtejev za članstvo Kosova Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope, a PS je izmenovala grčku poslanicu Doru Bakojanis da uradi izvještaj o članstvu Kosova.

Kosovo je maja 2022. predalo zvaničnu aplikaciju za članstvo u Savjetu Evrope, nakon što se Rusija povukla kako bi izbjegla izbacivanje iz te međunarodne organizacije nakon što je vojno napala Ukrajinu februara 2024. godine.