Connect with us

Kosovo

Opštine dale Vladi rok do 5. septembra da uplati zarade

Objavljeno

-

Zbog neisplaćivanja zarada za zaposlene u sektoru preduniverzitetskog obrazovanja i opštinskoj administraciji, u četvrtak je održan sastanak Asocijacije Kosovskih opština, na kome je zaključeno da će, ukoliko plate ne budu uplaćene do 5. septembra, preduzeti druge zakonske korake.

Predsjednik Asocijacije kosovskih opština Sazan Ibrahimi rekao je da su održani sastanci predstavnicika 22 kosovske opštine i da su svi gradonačelnici izrazili iskrenu zabrinutost zbog nastale situacije.

“Treba napomenuti da na lokalnom nivou ni načelnici opština, ni potpredsjednici, ni direktori opština ni drugi opštinski funkcioneri nisu primali platu. Čak ni zaposleni u centrima za socijalni rad i tako dalje nisu primili platu. Dakle, to je razlika koju je napravila Vlada i dešava se po prvi put na posleratnom Kosovu. Gradonačelnici su tražili da se plate uplate do 5. septembra, inače ćemo održati još jedan sastanak i preduzeti eventualne pravne radnje“, rekao je Ibrahimi.

Ibrahimi je od premijera Kurtija zatražio dijalog sa stranama uključenim u štrajk.

“Obaveza premijera je da započne dijalog, ako ministri ove vlade nisu dostojni da rešavaju te probleme i svojom bahatošću ‘pune vodu u mlin’ onda premijer mora da reaguje, jer ima obavezu institucionalnu, za održavanje javnog reda na Kosovu”, rekao je Ibrahimi.

(Koha ditore)