Opština Dragaš je po prvi put dala na tender održavanje lokalnih puteva, kako u zimskom, tako i u ljetnjem periodu. Tender za održavanje puteva je uzela “Drini Kompani”.

Kompanija ima kapacitete da pokrije celu našu opštinu, ima šest kamiona i jedan traktor, koji su već angažovani na terenu.

U većim selima kao što su Restelica i Brodosavce, kompanija je angažovala lokalne firme da održavaju put unutar naselja.

Kompanija održava dugi niz godina regionalne puteve u našoj Opštini, na relaciji Dragaš- Zaplužje prema Opolju i Dragaš-Restelica i Dragaš-Brod.

Građani moraju imati u vidu da je naša opština ruralna sredina, i da imaju malo strpljenja po pitanju cišćenje lokalnih puteva.

Prilikom čišćenja snijega veliki problem zadaju uski putevi i nepropisno parkirana vozila. Nedavno su nadležni iz opštine Dragaš uputili apel mještanima da sklanjaju vozila sa puta kako bi omogućili prolaz čistačima.