Danas je gradonačelnik Opštine Dragaš, Šaban Šabani održao sastanak kriznog štaba, na kojem je razmatrana aktuelna situacija u Opštini Dragaš, nakon pojave korona virusa na Kosovu.

Nakon detaljnog izvještaja koji je podnet od strane Direktorijata za zdravstvo u Opštini Dragaš, konstatovano je da je Opština Dragaš veoma rizična opština zbog svoje rasprostranjene dijaspore, premda za sada nema registrovanih slučajeva obolelih u ovoj opštini.

Direktor Centra porodične medicine je naglasio da je obavljen pregled svih onih koji su došli iz zaraženih područja širom evrope i niko od njih nije bio zaražen virusom.

Upućen je apel svim stanovnicima naročito starijim da se bez preke potrebe ne kreću van svojih kuća, a upućen je apel svim građanima da u svojim sredinama utiču na one koji dolaze iz zaraženih poručja širom Evrope i bivših jugoslovenskih republika, da sede u samoizolaciji i da se registruju u Centrima porodične medicine, kako bi im se izvršio pregled. Svi koji imaju potrebe i sumnjaju da imaju simptone koji upućuju na korona visus mogu se obratiti na broj telefona: 029-281-094.

Krizni štab će u narednom periodu razmotriti mogućnost snabdevanja osnovnim životnim namirnicama u selima gde nema marketa, kako bi se starima omogućilo da se mogu snabdeti osnovnim životnim namirnicama.

U cilju zaštite stanovništva i prevenciji u suzbijanju prenošenja širenja zaraze, krizni štab Opštine Dragaš je doneo niz mjera koje su dole navedene, a koje su u skladu sa preporukama vlade Kosova.

Preventivne mjere kriznog štaba Opštine Dragaš:

1. Policijska stanica u Dragašu pružaće asistenciju po potrebi u provedbi Vladine odluke;

2. Kafeterije, barovi, pabovi i restorani, šoping centri zatvaraju se odlukom vlade (s izuzetkom onih koji su izuzeti od smjernica poslovnog inspektorata), osim apoteka i prehrambenih marketa;

3. Obustavljaju se sve aktivnosti koje predviđa opština Dragaš (javne rasprave) kulturne, sportske aktivnosti itd;

4. Skupovi bilo koje prirode zabranjeni su kao mjera opreza protiv širenja virusa;

5. Pored zatvaranja stočne i auto pijace zatvora se i zelena pijaca grada Dragaša;

6. Obustavlja se rad sa strankama u opštini Dragaš, osim u hitnim slučajevima;

7. Službenici koji rade sa strankama moraju se osigurati zaštitnim i dezinfekcijskim sredstvima;

8. Obavezuju se lokalne javne ustanove da oslobode službenike s kroničnim bolestima i simptomima gripe;

9. Obavezuju se marketi, pekare, apoteke da oslobode otpuštanje (plaćeno) radnike sa kroničnim bolestima i simptomima gripa;

10. Obvezuju se marketi, pekare i apoteke da povećaju nivo higijene i dezinficiranje radnih mjesta;

11. Obavezuju se marketi, pekare i apoteke da koriste zaštitna i dezinfekcijska sredstva za svakog zaposlenog tokom radnog vrijemena;

12. Opštinska inspekcija nastavlja inspekciju na terenu radi kontrole i zaustavljanje rasta vještačkih cijena proizvoda;

13. Nastavljaju se mjere za dezinfekciju školskih, zdravstvenih, kulturnih, sportskih ustanova itd;

14. Lokalna telefonska linija operativnog emergentnog centra za hitne operacije: 029 281 094 dostupna svim građanima koji mogu imati zdravstvene probleme;

15. Opštinski inspektorat će se brinuti za sprovodjenje Vladine odluke o tome da javne i privatne institucije trebaju osloboditi jednog roditelja s posla tokom ovog razdoblja obustave nastavnog procesa.