Poštovani,

Posebna nam je čast i zadovoljstvo da Vas pozovemo da učestvujete na okruglom stolu sa temom: Ekonomski razvoj opštine Dragaš, uticaj na turizam i biodiverzitet i upotrebu obnovljivih izvora energije. Gdje ćemo predstaviti rezultate istraživanja i ankete koja se odnosila na izazove koje donosi 21 vijek kao što su: Planovi za ekonomski razvoj ruralnih područja, seoski turizam, socijalno preduzetništvo, korištenje obnovljivih izvora energije, utjecaj biodiverziteta i klimatskih promjena i planovi ublažavanja (mitigacije). Ovaj događaj implementira organizacija Gora region u saradnji i podršci Foruma za građanske inicijative (FIQ) i OEBS-a.

Nakon završetka okruglog stola, u sali za trening Omladinskog centra Gora će se organizovati koktel i umrežavanje.

Za više detalja o okruglom stolu iz logističkih razloga, molimo potvrdite svoje učešće na e-mail: berzati.berzat@gmail.com, ili putem telefona: 045262250, do 22. novembra 2018. godine prije 14:00.
Radujemo se vašem dolasku.

Srdačan pozdrav!
Okrugli sto će se održati u Omladinskom kulturnom centru Gora Dragaš 30 metara desno od autobuske stanice u Dragašu.

Datum: 23. 11. 2018; Mjesto: Dragaš; Lokacija: Omlladinski Kulturni Centar Gora

Okrugli sto o rezultatima istraživanjima i analizama: Ekonomski razvoj opštine Dragaš, uticaj na turizam i biodiverzitet upotrebom obnovljivih izvore energije