Skupština omladine Dragaša, kao najnovija struktura predstavljanja mladih u opštini Dragaš, otvara konkurs za prijem delegata.

Skupština omladine Dragaša je osnovana sa glavnim ciljem dostojanstvenog predstavljanja mladih, povećanja njihovog učešća u odlučivanju i za ostala pitanja omladinskih interesa.

Stoga, želeći da postignemo ove objektive, pozivamo mlade koji su spremni za volonterski rad i omladinski angažman, da apliciraju na konkursu SOD.

SOD će poštovati rodnu zastupljenost i također, uvijek, prema unutrašnjem pravilniku, bit će nam dobrodošle aplikacije od strane pripadnika svih zajednica koje žive na Kosovu.

Aplikacija će za vas biti lahka i praktična, gdje ćete preko dolje istaknutog linka imati mogućnost da aplicirate popunjavajući pitanja koja su u ovom formularu.

Za bilo kakvu nejasnoću i pitanje, kontaktirajte nas putem facebook stranice ili na:
kuvendiiterinjevedragash@gmail.com

Link za aplikaciju:
https://docs.google.com/forms/d/1o9j-HeH7Ht28bbRgFEeqGdn3FDo2kWXOOJLhn3Rfv3o/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR1LX48vY0Ye5swuCOvRIfurCjjQNJZcaP4uzqcRjQlRf08dugSmD6HSarE