SLUŠAJ   

O nama

Radio Gora je radio u Dragašu. Sa radom je počeo 31. 11. 2006. godine. Emituje program na 106.3 MHz FM. Od 2007. godine emituje program i na internetu. Zvanična stranica radija je www.radiogora.org.

Radio Gora zvanični logo
Radio Gora zvanični logo

Godine 2017 radio je stradao u požaru. Dugo nije emitovao program na FM, da bi nešto kasnije počeo emitovanje, ali sa znatno slabijom snagom predajnika. Trenutno pokriva Dragaš i okolna sela.