Petak, April 10, 2020

Radio Gora je radio koji se emituje preko interneta. Emituje se prema važećim zakonima za emitovanje radija putem interneta. Shoutcast server i kvalitetan streaming od 96 kb, sa neograničenim brojem slušalaca, omogućuje kvalitetno i nesmetano slušanje radija.

Zvanični sajt radija je na adresi www.radiogora.org. Sajt je optimiziran za kompjutere, tablete i mobitele.

Radio Gora logo

Pored zabavnog programa, na radiju se emituje informativni i vjerski program.

Novinarski tim radija će pratiti zbivanja i novosti iz Gore i dijaspore.

Glavni i odgovorni urednik