Foto: Admir Idrizi

Pozivajući se na zakon o Lokalnoj samoupravi, član 44 i stav 1, kao i statut Opštine Dragaš, član 32. stav 1, grupa od deset odbornika SO Dragaš, zatražila je od predsjedavajućeg Skupštine da zakaže vanrednu sjednicu, što je predsjedavajući i uradio, te zakazao vanrednu sjednicu koja će biti održana, 22.11.2018. godine, sa početkom u 10:00 časova.

Sjednica će biti održana sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je: Razmatranje i donošenje odluke o prekidu daljih investicija za izgradnju mini–hidrocentrala na cjeloj teritoriji opštine Dragaš.

U obrazloženju zahtjeva stoji; Zbog stavljanja svih rečnih tokova u cevi i opravdane opasnosti od potpunog narušavanja životne sredine, ugrožavanja biodiverziteta degradacije turističkih i stočarskih potencijala, definisanih u Razvojnom planu Opštine Dragaš i resursa zaštićenih zakonom br. 03/L-025 o zaštiti sredine i Zakonom be.04/ L-087 o nacionalnom parku „Šar“ , tražimo od Skupštine Opštine da ozbiljno razmotri sve moguće posledice po okolinu i stanovništvo naše opštine te donese gore navedenu odluku, u cilju zaštite prirodnih resursa i preostalog stanovništva opštine koje je zahvaćeno ozbiljnim procesom migracije.

U potpisu:

Odbornici Skupštine Opštine Dragaš.

Ovaj zahtjev je potpisalo pet odbornika iz Gore koji dolaze iz tri politička subjekta: Tri iz Koalicije Vakat, jedan iz GIG-a i jedan i pokreta za Goru.

Inače SO Dragaš broji 27 odbornika, od toga građani Gore su zastupljeni sa sedam odbornika, koji dolaze iz četiri politička subjekta. Koalicija Vakat ima 3 odbornika, Jedinstvena partija Gore 2, Građanska inicijativa jednog odbornika i Pokret za Goru jednog odbornika.

Na poslednjoj redovnoj sjednici SO Dragaš je dala saglasnost, Caru Abidinu iz Broda za izgradnju jedne mini–hodrocentrale u katastarskoj zoni Brod. Opština Dragaš.

Do sada je SO Dragaš dala saglasnost da se na teritoriji Opštine Dragaš izgradi devet hidrocentrala, i sve se nalaze u regionu Gore.

Izvor: gorapress.net