Danas je u sali SO Dragaš, održan drugi po redu redovan sastanak sa građima Opštine u 2019. godine. Ovo je ujedno i obaveza Opštine koja je precizirana u Zakonu o lokalnoj samupravi.

Na sastanku je bilo prisutno oko tridesetak građana, znatno više u odnosu na poslednji sastanak. Predstavnici manjinja iz većine sela bili  su prisutani na sastanku.

U svom uvodnom izlaganju predsjednik Opštine Dragaš, Šaban Šabani govorio je o svim realizovanim projektima za proteklu godinu, kao i svim izazovima i planovima za naredni period, te pozvao prisutne da danas slobodno bez ustručavanja postave sva pitanja koja ih tište, koja su od interesa za zajednicu ili naselje odnosno selo.

Tokom sastanka pokrenuta su mnoga važna pitanja koja su od interesa građana, i koje možete pogledati u video zapisu, koji je preuzet sa Radia Shar.

Građani bi trebali više koristiti ovakve prilike koje spadaju u obavezu za predstavnike opštine. Zakon obavezuje Opštine da javno najmanje dva puta pozovu građane i diskutuju o svim važnim pitanjima za zajednicu. U zakonu o lokalnoj samoupravi u Članu 68, poglavlju 1 i 2 stoji: “Svaka opština održava periodično, a najmanje dva puta godišnje, javni sastanak na kom svaka osoba ili organizacija zainteresovana za opštinu može da prisustvuje. Na sastanku, opštinski predstavnici informišu učesnike o aktivnostima Opštine i prisutni mogu da postavljaju pitanja i daju predloge izabranim predstavnicima opštine”, stoji u članu 68.

Izvor: gorapress.net & Radio Sharri